Werkwijze

We verzamelen de uitdagingen waar mensen met een beperking voor staan, bedenken oplossingen en testen deze in het Experience Centre.

Lees meer

Werkwijze

Bij Academy Het Dorp kijken bedrijven, kennisinstellingen en zorgprofessionals op een vernieuwende manier naar de zorg. Samen met mensen met een beperking bedenken en testen zij slimme oplossingen en innovaties die het leven van mensen met een beperking gemakkelijker en zelfstandiger maken. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar.

Doelstelling en Beleid

Het Dorp, sinds 1962 de bekendste en meest innovatieve woongemeenschap voor mensen met een beperking, wordt drastisch gemoderniseerd. Om opnieuw optimaal in te kunnen spelen op de transities van de gezondheidszorg en maatschappij. De ambitie is hoog: een transformatie van deze wijk tot de slimste, gezonde omgeving denkbaar, tot een (inter)nationaal voorbeeld. Samen met cliënten en innovatieve mensen in de zorg, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen is ‘Academy Het Dorp’ opgericht. De samenwerking in de stichting Academy Het Dorp leidt tot een goed functionerend ecosysteem ter bevordering van innovatie op vier gebieden: de sociale omgeving, de gebouwde omgeving, technologie en zorg. Mensen zijn hierdoor aantoonbaar minder afhankelijk van zorg en beter in staat zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

Ervaringsdeskundigen en professionals

Ervaringsdeskundigen en professionals hebben een zeer nadrukkelijke rol binnen Academy Het Dorp; zowel bij het onderzoek, de ontwikkeling én het aantonen van de doelmatigheid van de producten en diensten die ontwikkeld worden (#patientsincluded). Vanuit het programma Mijn gezonde Mening wordt onder meer informatie van cliënten verzameld. Cliënten hebben ook binnen ieder project van Academy Het Dorp een rol, dat kan zijn als projectmedewerker tot aan projectleider.

Wetenschappelijke Advies en Ethiek Raad (WAER)

Het bestuur van Academy Het Dorp wordt door een Wetenschappelijke Advies en Ethiek Raad (WAER) geadviseerd over (1) de kwaliteit van het onderzoek en de wetenschappelijke onderbouwing van projecten van Academy Het Dorp; (2) de ethische aspecten gedurende ontwikkeling, onderzoek en implementatie (begeleidingsethiek); en (3) de inzet van ervaringsdeskundigheid in al deze fasen.

De WAER heeft de volgende leden, met elk een specifieke expertise:

  • Prof. dr. Harry van Goor (voorzitter) - Radboudumc – sensoren, wearables, VR
  • Drs. Anne-miek Vroom – Ikone – ervaringsdeskundigheid
  • Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek – Universiteit Twente – ethiek & technologie
  • Prof. dr. ir. Maarten Steinbuch – TU/e – robotica
  • Prof. dr. ir. Masi Mohammadi – HAN & TU/e – smart homes / domotica

Samenwerking

In het eerste nieuwe gebouw in Het Dorp zal ook Academy Het Dorp worden gevestigd als huurder. Het faciliteert het fysieke samenwerken tussen zorgverleners en cliënten enerzijds en bedrijven en kennisinstellingen anderzijds, de broodnodige motor onder de vernieuwing. Innovators krijgen hier gevraagd en ongevraagd feedback van de mensen waar het echt om gaat: de mensen met een beperking die de oplossingen gaan gebruiken.

Het Innovatieprogramma startte in januari 2017 en Academy Het Dorp opende in september 2017 op een alternatieve tijdelijke locatie. Eind 2019 verwachten we up and running te zijn met Academy Het Dorp vanuit het eerste gebouw.

Academy Het Dorp is opgericht om samen met gebruikers de uitdagingen van vernieuwing en innovatie in de langdurende zorg te adresseren. Vanuit een onderzoeks- en innovatiecentrum midden in de zorg is onder de vleugels van Academy Het Dorp een ambitieus innovatieprogramma opgesteld. Dit programma is erop gericht samen met mensen met een beperking door onderzoek en ontwikkeling die dingen beschikbaar te krijgen, waardoor zij meer in staat zijn hun eigen leven te organiseren. De doelstelling van de Academy Het Dorp is het vormen van een geïnteresseerde, welwillende en innovatieve community met als doel: ‘meer mogelijk maken met, voor en door mensen met een beperking door inzet van technologie.’ Door samenwerking, kennisuitwisseling, investering en onderzoek (het innovatieprogramma) willen we de zelfstandigheid van mensen met een beperking bevorderen, conform het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Het past daarmee uitstekend in de rijke historie van Het Dorp, en zeker ook de Nederlandse zorgcultuur, die bekend staat om haar vooruitstrevende houding ten aanzien van zorgvernieuwing.

Onbezoldigd bestuur

Stichting Academy Het Dorp kent een onbezoldigd bestuur.

Lees meer

Rendertime:0.036seconds(Logging enabled)