Privacy

Privacy Statement Academy Het Dorp

Academy Het Dorp (AHD) ontwikkelt activiteiten en doet onderzoek, met als doel om cliënten in de langdurige zorg met behulp van technologie een zo zelfstandig en prettig mogelijk leven te laten leiden. Vaak hebben wij daar persoonsgegevens voor nodig. Ook willen we iedereen op een relevante manier informeren. Om onze berichten zo goed mogelijk op ieders voorkeuren af te stemmen, verzamelen we extra gegevens en doen we aan profielbepaling. Dit houdt in dat we bijhouden bij welke AHD-activiteit we al eerder contact met je hebben gehad.

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk met persoonsgegevens om. In dit document informeren we je op transparante wijze over de manier waarop we dat doen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een persoon. Denk aan de naam, het adres, de inloggegevens en foto’s. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Zoals informatie over gezondheid, ras en seksuele voorkeur. Bijzondere persoonsgegevens krijgen extra bescherming. 

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
AHD is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden. 

Momenten waarop wij persoonsgegevens verzamelen
AHD organiseert bijeenkomsten en projecten waar verschillende mensen aan deelnemen. Verder voeren wij onderzoeken uit waarbij wij ervaringsdeskundigen van de desbetreffende technologie inschakelen. Om je over nieuwe bijeenkomsten te kunnen informeren en je te kunnen vragen om deel te nemen aan nieuwe onderzoeken, gebruiken we je e-mailadres(sen). Dit gebruiken we ook om je via onze nieuwsbrief te bereiken. dat doen we alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je emailadres. Wil je het liever niet, dan kan je je altijd uitschrijven. 

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens goed tegen verlies of diefstal te beveiligen. Ook zorgen wij ervoor dat jouw gegevens alleen worden verwerkt door mensen of organisaties die dat mogen. Medewerkers van AHD die toegang hebben tot je gegevens, hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
AHD verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. We delen alleen gegevens als daarvoor een geldige reden is en het noodzakelijk is. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan de vereisten op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd. 

Op onze websites staan links naar websites van derden
Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen met je persoonsgegevens omgaan. 

Cookie Statement
Op onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken, de kwaliteit van de website testen of het delen van een webpagina via social media mogelijk maken. Wij maken op onze website gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken:

 • Functionele cookies worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website. 
 • Analytische cookies worden door AHD gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website te kunnen testen en te optimaliseren. 
 • Advertising cookies maken het mogelijk om jou bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien. 
 • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan om bijvoorbeeld om een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die jij bekijkt, of je bij Google, Facebook of Twitter bent ingelogd.

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?
Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen. Wil je de instellingen voor cookies aanpassen? De link vind je onderaan die pagina, in de zogeheten footer. 

Welke rechten heb je? 

 • Inzagerecht
  Je mag de persoonsgegevens die wij van je verwerken inzien en er eventueel een kopie van vragen. De vraag om een kopie moet wel redelijk zijn in omvang.
 • Recht op verbeteren en verwijderen
  Je mag vragen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wijzigen en aan te vullen. Ook mag je verzoeken om jouw gegevens te verwijderen. Wij verwijderen de gegevens als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Bijvoorbeeld als jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij de gegevens verzameld hebben of als je jouw toestemming hebt ingetrokken.
 • Recht op beperking
  Je mag in sommige gevallen vragen om beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij je gegevens tijdelijk niet mogen verwerken. Bijvoorbeeld als je een verzoek hebt ingediend om je gegevens te verbeteren of te verwijderen en je wacht op een antwoord. Wij mogen je gegevens ook tijdelijk niet verwerken als je gegevens eigenlijk verwijderd moeten worden, maar jij dit niet wilt. Of als wij je gegevens niet langer nodig hebben, terwijl jij de gegevens nog wel nodig hebt voor het voorbereiden van een rechtszaak.
 • Recht van bezwaar
  Je mag bezwaar maken als je het er niet mee eens bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van jou verwerken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Je mag jouw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie. Dit geldt alleen voor digitale persoonsgegevens die wij met jouw toestemming verwerken. We zijn verplicht om de gegevens in een gangbaar bestandsformaat te geven. 

Je kunt je uitschrijven voor activiteiten en nieuwsbrieven
Je kunt je uitschrijven per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail hebben we een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven tegen deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@academyhetdorp.nl om je uit te schrijven.

Klachten?
Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door AHD in algemene zin, zowel bij AHD als bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat je een verzoek indient, zullen we allereerst beoordelen of we je verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we je identiteit niet kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt uitgevoerd. Er zijn een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Bijvoorbeeld als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe AHD met persoonsgegevens omgaat, dan kun je deze vragen richten aan: Academy Het Dorp, Het Oosterveld 1, 6813 AZ Arnhem. Je kan je vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@academyhetdorp.nl.

Weten of je de juiste persoon bent
Als je ons een vraag stelt of een verzoek doet, kunnen wij vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we jouw persoonsgegevens aan iemand anders of een andere organisatie sturen, of verkeerde wijzigingen in jouw persoonsgegevens aanbrengen. 

Wijzigingen Privacy Statement
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. We kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval nemen we contact met je op voordat we jouw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.