Valdetectie

Een ogenschijnlijk onschuldige valpartij kan grote gevolgen hebben. Een goed werkende valdetector zorgt ervoor dat hulpverlening in noodsituaties eerder op gang komt, wat persoonlijk leed vermindert. Samen met Philips Research en zorgorganisatie Siza voerde Academy Het Dorp een onderzoek uit naar een valdetector die om de pols wordt gedragen (smartwatch). Met advies en ondersteuning van onze experts zijn goede resultaten behaald: hoogwaardige, realistische real-life data en minder valincidenten.

 • Domeinen
  Wonen, Welzijn
 • Fase
  Prototype
 • Partners
  Philips, Siza
 • Projecttype
  Onderzoeksproject
 • Technologieën
  Wearables, Sensoring

De uitdaging

Het aantal mensen dat door een ongelukkige val overlijdt, is inmiddels gestegen tot dertien per dag. Het zou een enorme doorbraak zijn als bij een val automatisch een signaal naar een zorgverlener gaat, zodat die direct kan ingrijpen. Om meer inzicht te krijgen in valgedrag, hielden ervaringsdeskundigen tijdens de pilot van project Valdetectie een valdagboek bij. Philips gebruikte deze praktijkgegevens om ze te vergelijken met eerder verzamelde data van gesimuleerde vallen. Hoe beter een val kan worden gereconstrueerd, des te beter het inzicht is dat onderzoekers in het gedrag van het algoritme krijgen. Dit helpt om de techniek betrouwbaarder te maken. 

Wat was de rol van AHD in dit project?

In dit project had AHD zowel een adviserende als faciliterende en uitvoerende rol. Bij aanvang van het project stelden we de projectgroep van Siza samen. Deze bestond uit een projectleider, fysiotherapeut en testondersteuner die direct met de cliënten schakelde. Door middel van een juridische check zorgden we er daarnaast voor dat het samenwerkingscontract voor zowel Siza als Philips naar tevredenheid was. In de overeenkomst waren onder andere afspraken met betrekking tot privacy en verantwoordelijkheden opgenomen. 

Ook voerden we gebruikersveldtesten in real-life woonsituaties uit en onderworpen we het onderzoeksprotocol en de verzamelde data aan een reality- en qualitycheck. Wat werd van zorgverleners en cliënten verwacht? Was dat haalbaar? En vulden de cliënten de dagboeken goed in? Gedurende het hele project monitorden we de voortgang, gaven we advies over de te nemen stappen en droegen we oplossingen voor knelpunten aan. En om de geleerde lessen in kaart te brengen evalueerden we verschillende typen smartwatches, de valincidenten, de projectresultaten en de samenwerking.

Toegepaste methodieken:

 • Datavalidatie: Een vergelijkingsonderzoek waarbij valincidenten, gemeten met sensors, worden vergeleken met valincidenten die door cliënten zijn gerapporteerd. Dit onderzoek is uitgevoerd bij twintig cliënten van Siza met een verhoogd valrisico.
 • User acceptance test: Observaties en interviews, gericht op het gebruik van smartwatches in de dagelijkse leefsituatie.

Wat heeft het opgeleverd?

Voor Philips zorgde de onderzoeksopzet voor hoogwaardige, realistische, real-life data binnen een gespecificeerde doelgroep. En het biedt voor hen een goede basis voor verdere ontwikkeling. Door aan de pilot mee te doen, zijn er nu bij Siza minder valincidenten bij de participanten. Ook heeft de zorgorganisatie meer inzicht in hoe valdetectie in de praktijk moet worden ingezet en welke waarde dat voor de eindgebruiker en het zorgproces heeft.

‘‘Door de pilot voor valdetectie zijn sommige gebruikers zich bewuster geworden van hun valrisico. Dat alleen al zorgt voor minder valpartijen.’’ - Arnika Brasem, fysiotherapeut en lid van valpreventieteam Siza

Statusupdate

Het project is inmiddels afgerond. Arnika Brasem, fysiotherapeut en lid van Siza’s valpreventieteam: “Dit onderzoek laat zien dat we serieus bezig zijn om het aantal vallen terug te dringen. Uit de data van het horloge bleek dat er deelnemers bij waren die te weinig bewogen. Onder meer uit angst om te vallen. Een fysiotherapeut als ik kan daar op inspelen door cliënten oefeningen te geven die de kans op vallen verlagen. Door de pilot met het horloge zijn sommige cliënten zich ook bewuster geworden van hun gedrag. Dat alleen al zorgt voor minder valpartijen.” 

Voor iedere deelnemende cliënt is een rapport opgesteld, dat als basis dient voor een persoonlijk advies. Hierdoor is eveneens een grote bijdrage geleverd aan valpreventie. Volgens AHD-projectleider Ruud de Nooij zijn woningen in de nabije toekomst, overal waar nodig, voorzien van samenwerkende sensoren. “Hoe mooi zou het zijn als we op die manier het risico op vallen tot het minimum kunnen beperken?”

Meer lezen of direct contact?

Wil je meer over project valdetectie lezen? Bekijk dan eens deze reference case.