Tonos Care planningstool

Bewoners zijn langdurig afhankelijk van zorg bij bijvoorbeeld het opstaan, naar bed gaan, medicatie en persoonlijke hygiëne. Om het leven van mensen prettig te laten verlopen is het van cruciaal belang dat de zorg op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Dit is in de zorg echter een grote uitdaging.

 • Domein
  Welzijn
 • Fases
  Idee, Behoefte, Oplossing, Prototype
 • Partners
  Siza, Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
 • Projecttype
  Onderzoeksproject
 • Technologie
  AI

De uitdaging

In Nederland wonen ongeveer 130.000 mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis, verdeeld over meer dan 2000 locaties. Op dit moment is er een dubbele vergrijzing in Nederland, waardoor steeds meer mensen in verpleeg- of verzorgingshuizen komen. Bewoners zijn langdurig afhankelijk van zorg bij bijvoorbeeld het opstaan, naar bed gaan, medicatie en persoonlijke hygiëne. Om het leven van mensen prettig te laten verlopen is het van cruciaal belang dat de zorg op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Dit is in de zorg echter een grote uitdaging.

Om dit op te lossen is de Tonos Care planningstool ontwikkeld: een digitale tool die ondersteuning biedt bij het inzetten van personeel in de zorg. Met deze applicatie wordt het mogelijk om op een eenvoudige en snelle wijze tot een optimaal basisrooster te komen. Er is een algoritme ontwikkeld dat rekening houdt met zowel de vaak voorkomende, als de fluctuerende elementen in de zorg.

 • Om het leven van mensen prettig te laten verlopen is het van cruciaal belang dat de zorg op het gewenste tijdstip plaatsvindt.

Huidige status

De onderzoeks-unit van Academy Het Dorp heeft samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzoek uitgevoerd naar implementaties van de Tonos Care planningstool bij verschillende zorgorganisaties. De resultaten zijn positief en zeer leerzaam. Aan de hand van de aanbevelingen die uit deze resultaten voortkomen, wordt de tool verder geoptimaliseerd.