Tessa implementatie

Tessa is een sociale robot, die zou kunnen ondersteunen bij het plannen en organiseren van alledaagse taken. 

 • Domein
  Welzijn
 • Fases
  Idee, Behoefte, Oplossing, Prototype, Implementatie
 • Partner
  Siza
 • Projecttype
  Onderzoeksproject
 • Technologie
  Robotica

De uitdaging

Opstaan, kleding aantrekken, tandenpoetsen, de was doen. Het zijn alledaagse taken die structuur geven aan de dag. Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en of Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben vaak moeite met het plannen organiseren van alledaagse taken. Daarom hebben ze er veel ondersteuning en begeleiding nodig. Traditioneel komt die ondersteuning van verzorgers en mantelzorgers. 

Tessa is een sociale robot, die zou kunnen ondersteunen bij het plannen en organiseren van dergelijke zaken. Implementatie van Tessa in het zorgproces is vooralsnog op heel kleine schaal en beperkt gebeurd, waardoor onderbouwing van de meerwaarde van Tessa in het zorgproces beperkt is. Een bijkomende uitdaging is dat zorgmedewerkers nog lerend zijn rondom het inzetten van Tessa.

 • Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en of Licht Verstandelijke Beperking (LVB) hebben vaak moeite met het plannen organiseren van alledaagse taken. Tessa kan hierin ondersteunen.

Huidige status

Academy het Dorp en Siza zijn bezig met de implementatie van twee maal dertien Tessa’s in het primaire zorgproces en onderbouwen dit door de volgende zaken in kaart te brengen:

 • de toegevoegde waarde van Tessa in dit proces;
 • de bijdrage van Tessa ten aanzien van het behalen van doelen rondom uitvoer van taken;
 • de voorwaarden voor duurzame implementatie. 

Het onderzoek- en implementatieteam werkt samen om o.a. trainingen te geven, mensen te werven en de huidige en nieuwe situatie in kaart te brengen. Door deze opzet is tevens de procesevaluatie van de implementatie zelf zeer waardevolle output van het project.

Meer weten

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?