Coalitie Iedereen Mobiel (CIM)

In 2017 is de coalitie Iedereen Mobiel! (CIM) gestart. De filosofie die hieraan ten grondslag ligt, is dat mensen met een beperking (inclusief ouderen) gebruik kunnen maken van de gemakken van reisvoorzieningen. Net als iedereen.

 • Domein
  Welzijn
 • Fases
  Idee, Behoefte, Oplossing, Prototype, Implementatie
 • Partners
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van BZK, Ministerie van I&W, Publiek Vervoer, MEE, Special Heroes Nederland, Roos Prommenschenckel Foundation, Qiy Foundation, Translink
 • Projecttypen
  Coalitievorming, Onderzoeksproject
 • Technologieën
  Domotica, Wearables, Sensoring

De uitdaging

In 2017 is de coalitie Iedereen Mobiel! (CIM) gestart, waar Academy Het Dorp onderdeel van uitmaakt. De filosofie die hieraan ten grondslag ligt, is dat mensen met een beperking (inclusief ouderen) gebruik kunnen maken van de gemakken van reisvoorzieningen. Net als iedereen.

De ambitie van de CIM is dat reizigers met een beperking regie hebben over hun eigen behoeften aan specifieke voorzieningen, met betrekking tot vervoer en het totale reisproces. CIM creëert een pré-concurrentieel samenwerkingsverband. In een living lab worden oorzaken geïdentificeerd en oplossingsrichtingen ontwikkeld die het reizen – onafhankelijk van het soort vervoer – vereenvoudigd. De oplossingen worden getoetst en gevalideerd.

CIM wil dat er een inclusieve samenleving tot stand komt, waarin reizigers eigen regie hebben. Van eenduidige indicatiestelling en een eigen standaardprofiel, het plannen van de reis en het uitvoeren van de reis (inclusief verschillende varianten vervoersaanbod en tariefstelling per vervoersaanbod en mogelijkheid voor een virtuele buddy), tot en met afrekenen en financiële verantwoording achteraf. Alles met behulp van één device, in plaats van verschillende cards.

 • De ambitie van de CIM is dat reizigers met een beperking regie hebben over hun eigen behoeften aan specifieke voorzieningen, met betrekking tot vervoer en het totale reisproces.

Huidige status

In de afgelopen twee jaar zijn inventarisaties en drie virtuele klantreizen met (ervarings)deskundigen uitgevoerd. Ook is de werkgroep ‘standaardisatie’ in het leven geroepen.

Meer weten

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?