Over AHD

Bij Academy Het Dorp werken we aan de onderbouwing en implementatie van zorgtechnologie. Wij geloven namelijk dat technologie een betere plek verdient in de langdurende zorg. Enerzijds om mensen een zo gewoon mogelijk leven te bieden en anderzijds om de langdurende zorg efficiënter en menswaardiger te maken. Met bijvoorbeeld meer persoonsgerichte zorg, inspraak, aandacht en privacy. Op al deze gebieden kan technologie een grote rol spelen. 

We onderzoeken, adviseren, begeleiden en implementeren. Daarbij dagen we bedrijven, zorgorganisaties, instellingen, ervaringsdeskundigen en professionals uit en verbinden ze. Met als resultaat: nieuwe technologie die daadwerkelijk waarde toevoegt aan het leven van mensen.

  • Visie

    “Ieder een gewoon leven* met de zorg die daarvoor nodig is. We helpen jou om de beste technologie daarvoor in te zetten.”
  • * Je bent geen invalide, je bent een mens. Net zoals ieder ander.

Kernwaarden

Vandaag de dag wordt technologie vaak geïsoleerd ontwikkeld. Het wordt te weinig getest en het blijkt in de praktijk beperkt toepasbaar. Als game changers zien we het als onze taak om dit proces te veranderen en te vernieuwen, zodat betrouwbare en bruikbare technologie doet wat het moet doen – voor iedereen die noodzakelijk afhankelijk is van de zorg. 

Hoe? We onderzoeken, testen en onderzoeken dan nóg eens. Want alleen aantoonbare - en onderbouwde resultaten kunnen verandering in gang zetten. Dit alles doen we op een inclusieve manier. We verbinden en werken samen met zorgorganisaties, bedrijven, ervaringsdeskundigen, kennisinstellingen en zorgprofessionals. Want alleen op deze manier kunnen we technologie garanderen die bruikbaar is en juist wordt ingezet.

Gedurende het proces gooien we ook een portie lef in de strijd. We dagen de gevestigde orde uit, durven een afwijkende mening te hebben en op eigen inzichten te vertrouwen. We zijn niet bang om het anders te doen en nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes. Bovendien stellen we anderen in staat doelen te bereiken. Bijvoorbeeld een gewoner leven voor een ervaringsdeskundige, gerichtere zorg voor zorgorganisaties en betere productontwikkeling in bedrijven.

Baanbrekend, toen en nu

Je bent geen invalide, je bent een mens. Net zoals ieder ander. Die gedachte lag in 1962 ten grondslag aan de opening van Het Dorp in Arnhem ruim 50 jaar geleden - de eerste woongemeenschap voor mensen met een beperking. De realisatie was een grote stap in de emancipatie van mensen met een beperking. Het Dorp werd wereldwijd een voorbeeld. De bewoners werden namelijk gestimuleerd om hun eigen leven te organiseren en zelfstandig te leven. Dat is nog steeds het uitgangspunt van Het Dorp.

Voor Academy Het Dorp is het dan ook een logische stap om zich in Het Dorp te vestigen, dé plek waar de emancipatie voor mensen met een beperking ooit begon. Oorspronkelijk ontstaan vanuit de innovatie-tak van zorgorganisatie Siza, is het sinds 2015 een zelfstandig opererende organisatie, met als doel om, samen met gebruikers, de uitdagingen van innovaties in de langdurende zorg te tackelen.

Momenteel ondergaat Het Dorp een volledige vernieuwing. Academy Het Dorp heeft zich, samen met 35 zorgappartementen voor mensen met NAH of luchtwegondersteuning, in het eerste nieuwe gebouw gevestigd. Het is een broedplaats van technologie en langdurende zorg, waarbij we technologieën onderzoeken en samen met de eindgebruikers, ofwel ervaringsdeskundigen, testen.

Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Academy Het Dorp heeft een eenkoppig Raad van Bestuur; Brigitte Boon. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast treedt het op als klankbord voor de Raad van Bestuur.

Raad van Commissarissen:
• Marlies Schijven
• Ivo Aarninkhof

De Wetenschappelijke Advies- en Ethiek Raad

Bij een divers en hoogwaardig innovatie- en onderzoeksprogramma is advies vanuit verschillende disciplines en expertise onontbeerlijk. Sinds begin 2018 heeft Academy Het Dorp dan ook een Wetenschappelijk Advies en Ethiek Raad (WAER).

De WAER bestaat uit de volgende leden:
• Prof. dr. H. van Goor (voorzitter) – Chirurg, Hoogleraar Chirurgieonderwijs, Radboudumc Nijmegen
• Drs. A. Vroom – Medisch socioloog en Directeur Stichting IKONE
• Prof. dr. ir. P.P. Verbeek – Hoogleraar Filosofie van mens en techniek, Universiteit Twente
• Prof. dr. ir. M. Steinbuch – Universiteitshoogleraar Technische Universiteit Eindhoven, Systeem- en Regeltechniek
• Prof. dr. ir. M. Mohammadi – Hoogleraar Smart Architectural Technologies faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven & Lector Architecture in Health, Kenniscentrum Technologie en Samenleving, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Lees hier meer over waar de WAER zich mee bezig houdt.