Nieuws

Lees meer

Nieuws

innovatie
  • vrijdag 5 juli 2019

Informatiebijeenkomsten Innovatie-impuls

Zorgtechnologie makkelijker toepassen in het dagelijks leven van en in de zorg voor mensen met een beperking, dáár gaat het om bij de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders die belangstelling hebben voor het gebruik van zorgtechnologie, maar nog weinig kennis of ervaring daarmee hebben, kunnen meedoen aan de Innovatie-impuls. Gedurende tweeënhalf jaar wordt er samen – met behulp van coaching en begeleiding - gewerkt aan implementatie van technologie in de organisatie.

MockitUp
  • maandag 17 juni 2019

Update Project Techniek Mock it up en eerste gebouw (TMG)

Siza werkt samen met Academy Het Dorp aan het project Techniek Mock it up en eerste gebouw. De Mock it up is de voorbeeldwoning voor het eerste gebouw waar wordt getest samen met eindgebruikers. Er wordt gewerkt met bestaande technieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen. Het bijzondere bij dit project is dat deze technieken in de woning worden geïntegreerd, zodat de bewoner de technologie ervaart als ondersteunend. In het eerste nieuwe gebouw zal een soortgelijke woning beschikbaar zijn. Zo kan er continue doorontwikkeld worden aan innovaties voor de zorgsector.

SER
  • vrijdag 14 juni 2019

Academy Het Dorp adviseert de SER

Op 29 mei brachten leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg van de SER een bezoek aan Academy Het Dorp. Vertegenwoordigers van de drie vakcentrales FNV, CNV en VCP, van werkgeversorganisaties VNO-NCW MKB-Nederland en LTO Nederland en onafhankelijke kroonleden uit de wetenschap waren aanwezig

Rendertime:0.088seconds(Logging enabled)