Nieuws

Lees meer

Nieuws

MockitUp
  • maandag 17 juni 2019

Update Project Techniek Mock it up en eerste gebouw (TMG)

Siza werkt samen met Academy Het Dorp aan het project Techniek Mock it up en eerste gebouw. De Mock it up is de voorbeeldwoning voor het eerste gebouw waar wordt getest samen met eindgebruikers. Er wordt gewerkt met bestaande technieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen. Het bijzondere bij dit project is dat deze technieken in de woning worden geïntegreerd, zodat de bewoner de technologie ervaart als ondersteunend. In het eerste nieuwe gebouw zal een soortgelijke woning beschikbaar zijn. Zo kan er continue doorontwikkeld worden aan innovaties voor de zorgsector.

SER
  • vrijdag 14 juni 2019

Academy Het Dorp adviseert de SER

Op 29 mei brachten leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg van de SER een bezoek aan Academy Het Dorp. Vertegenwoordigers van de drie vakcentrales FNV, CNV en VCP, van werkgeversorganisaties VNO-NCW MKB-Nederland en LTO Nederland en onafhankelijke kroonleden uit de wetenschap waren aanwezig

TonosCare
  • vrijdag 14 juni 2019

TONOS-Care Plannen met algoritme

Op 27 mei was er een bijeenkomst in de Mock-up van Academy Het Dorp waarbij roosteraars en planners van Careyn, Pleyade, Siza en ZZG samen kwamen. Doel was om de nieuwe planningstool van TONOS Care te testen en van feedback te voorzien. IT-bedrijf Incentro sloot ook aan. Als speciale gast was ontwikkelaar Marcus Groen uitgenodigd.

Rendertime:0.061seconds(Logging enabled)