Nieuws

Lees meer

Nieuws

SER
  • vrijdag 14 juni 2019

Academy Het Dorp adviseert de SER

Op 29 mei brachten leden van de Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg van de SER een bezoek aan Academy Het Dorp. Vertegenwoordigers van de drie vakcentrales FNV, CNV en VCP, van werkgeversorganisaties VNO-NCW MKB-Nederland en LTO Nederland en onafhankelijke kroonleden uit de wetenschap waren aanwezig

TonosCare
  • vrijdag 14 juni 2019

TONOS-Care Plannen met algoritme

Op 27 mei was er een bijeenkomst in de Mock-up van Academy Het Dorp waarbij roosteraars en planners van Careyn, Pleyade, Siza en ZZG samen kwamen. Doel was om de nieuwe planningstool van TONOS Care te testen en van feedback te voorzien. IT-bedrijf Incentro sloot ook aan. Als speciale gast was ontwikkelaar Marcus Groen uitgenodigd.

mockup
  • vrijdag 10 mei 2019

Digitale integratie; hoeksteen van toekomstige bouw in de zorg

Het eerste gebouw op Het Dorp wordt eind 2019 opgeleverd. Een vernieuwende stap van bouwen in de zorg waarbij technologie onderdeel van het dagelijks werk en leven in de langdurende zorg zal zijn. De integratie van technologie van verschillende leveranciers tot één systeem speelt een sleutelrol.

Rendertime:0.105seconds(Logging enabled)