Nieuws

Lees meer

Nieuws

Nieuwsbericht
  • dinsdag 9 juli 2019

Minister De Jonge roept gehandicaptensector op om aan de slag te gaan met technologische innovaties

Op 5 juli 2019 heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aanbieders van gehandicaptenzorg uitgenodigd om mee te doen aan de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven. De Innovatie-impuls is bedoeld om het gebruik van zorgtechnologie te stimuleren. Mensen met een beperking, naasten en medewerkers van zorgorganisaties leren samen te werken bij het gebruik van technologie. Tijdens de dagelijkse bezigheden en de zorg die daarbij hoort. Denk aan apps, sensoren of robots.

innovatie
  • vrijdag 5 juli 2019

Informatiebijeenkomsten Innovatie-impuls

Zorgtechnologie makkelijker toepassen in het dagelijks leven van en in de zorg voor mensen met een beperking, dáár gaat het om bij de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders die belangstelling hebben voor het gebruik van zorgtechnologie, maar nog weinig kennis of ervaring daarmee hebben, kunnen meedoen aan de Innovatie-impuls. Gedurende tweeënhalf jaar wordt er samen – met behulp van coaching en begeleiding - gewerkt aan implementatie van technologie in de organisatie.

MockitUp
  • maandag 17 juni 2019

Update Project Techniek Mock it up en eerste gebouw (TMG)

Siza werkt samen met Academy Het Dorp aan het project Techniek Mock it up en eerste gebouw. De Mock it up is de voorbeeldwoning voor het eerste gebouw waar wordt getest samen met eindgebruikers. Er wordt gewerkt met bestaande technieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen. Het bijzondere bij dit project is dat deze technieken in de woning worden geïntegreerd, zodat de bewoner de technologie ervaart als ondersteunend. In het eerste nieuwe gebouw zal een soortgelijke woning beschikbaar zijn. Zo kan er continue doorontwikkeld worden aan innovaties voor de zorgsector.

Rendertime:0.107seconds(Logging enabled)