Nieuws

Lees meer

Nieuws

ANBI
  • donderdag 6 september 2018

Wij zijn ANBI!

Academy Het Dorp is sinds deze zomer door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI status hoeft Academy Het Dorp geen schenkings- en / of successierecht te betalen over schenkingen en nalatenschappen die wij ontvangen. Het geschonken bedrag gaat nu dus volledig naar onze werkzaamheden om middels innovaties bij te dragen aan meer zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor cliënten in de zorg.

Spanning
  • donderdag 6 september 2018

Voorkomen van probleemgedrag door het meten van stress

Het hanteren van stress en de bijbehorende gevoelens van spanning, is voor veel mensen met een verstandelijke beperking moeilijk. Zeker als je er geen woorden aan kunt geven en afhankelijk bent van anderen om met die spanning om te gaan. Signalen worden nogal eens gemist en zijn vaak niet eenduidig vast te stellen, waardoor spanning verder oploopt en probleemgedrag kan ontstaan. Daarom test Siza in samenwerking met Orikami en MyDataTeam, een nieuwe sensor om objectief inzicht te kunnen krijgen in spanningsopbouw. Academy Het Dorp begeleidt het testtraject.

Smart
  • donderdag 2 augustus 2018

AHD Smart Health loopt aan kop

Vanuit Academy Het Dorp ontwikkelen Siza en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen de opleiding Smart Health. Deze is door het zorgpact benoemd tot koploper. De koplopers zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs.

Rendertime:0.116seconds(Logging enabled)