Zorgverleners klaargestoomd voor slimme technologie

Dienstverlening in de zorg is er op gericht dat cliënten hun leven kunnen leiden zoals dat bij hen past. De cliënt is de ervaringsdeskundige. Er komt steeds meer nieuwe en slimme technologie beschikbaar die het mogelijk maakt om zelfstandiger te leven en te participeren in de maatschappij. Voor de zorgprofessional is het belangrijk duidelijk te hebben hoe hiermee om te gaan zodat samen met de cliënt tot een passende (technologische)oplossing kan worden gekomen.

Binnen Academy het Dorp (AHD)hebben Siza en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hun krachten gebundeld. Samen ontwikkelen ze de opleiding Smart Health die medewerkers klaarstoomt voor ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en technologie. Met deze opleiding worden zorgprofessionals opgeleid waarbij technologie in de zorg centraal staat. Niet alles leren over specifieke technologische producten maar juist nadenken over de vraag van de cliënt en mogelijke technologische oplossingen. De opleiding Smart Health zorgt dat techniek en zorgen samengaan. Inde praktijk wordt samen met de cliënt gekeken hoe zijn of haar leven zelf te organiseren is met onder meer de inzet van technologie. De rol van de medewerker is dan om die zoektocht te begeleiden.

De opleiding is op 16 maart 2017 gestart. Voorde opleiding wordt een Associate Degree aangevraagd. Een Associate Degree is een tweejarige opleiding met een praktijkgerichte op zeten met een opleidingsniveau tussen het mbo en een hbo-bachelor in. De opleiding start vanaf februari 2019 binnen het bekostigd deeltijd onderwijs van de HAN. Momenteel ronden de studenten module drie af; Technologie in de praktijk. Na deze module zijn studenten in staat om technologische toepassingen in het zorgproces te implementeren. Een case waar één van de studenten aan gewerkt heeft is het vergroten van de zelfstandigheid van de cliënt tijdens het avondeten. De cliënt is linkszijdig verlamd en heeft een beperkte inzetbaarheid van zijn rechterhand. De cliënt kan niet zelf de magnetron open maken. Een bestaand middel dat de bewegingen van de cliënt kan ondersteunen bood uiteindelijk de oplossing. Na de zomer start de vierde en tevens laatste module. Daarmee heeft de eerste lichting studenten de opleiding voltooid. Er zijn al vanuit meerdere zorginstellingen vragen gekomen om ook deel te kunnen nemen. Een tweede groep studenten komt er dan ook aan!

Wil je meer weten over de opleiding Smart Health? Neem contact op met Joukje Janssen via joukje.janssen@siza.nl of Gijs Pelgrom via gijs.pelgrom@han.nl