Zomerblog Jorrit Ebben: “Het ecosysteem moet slimmer, dan krijgen patiënten en cliënten betere zorg.”

Jorrit Ebben is cofounder en directeur van Academy Het Dorp. Namens Academy Het Dorp initieerde hij de Health Deal van begin dit jaar. Jorrit neemt deel aan de programmaleiding van de Health Deal. Wat is de visie van Academy Het Dorp op innovatie? En wat is er het afgelopen halve jaar gebeurd?

"Onze visie op innovatie is een fundamenteel andere dan in de zorg maar ook daarbuiten gebruikelijk is. Academy Het Dorp staat voor netwerkinnovatie waarbij alle betrokkenen een volwaardige rol hebben. Waar het elders gangbaar is om als productontwikkelaar te zeggen: zeg maar wat ik moet maken, zeggen wij: wat heb je nodig om die vraag beantwoord te krijgen? En als de cliënt zegt: vertel maar wat jij voor mij kunt maken, dan zeggen wij: beantwoord dan eerst de vraag waar jij om welke reden last van hebt en graag een oplossing voor wilt.

Waarde toevoegen aan het ecosysteem; daar gaat het mij om, daar word ik door gedreven. Waarde door het innovatieproces te optimaliseren. Mij maakt het eigenlijk niet uit wat voor product of dienst het oplevert; het ecosysteem moet werkend, moet slimmer, dan krijgen patiënten en cliënten betere zorg. Ik wil bovendien aantonen dat het waarde toevoegt voor die patiënt of cliënt. Ook als het geen waarde toevoegt trouwens, dat geeft niet, mislukken mag, maar aantonen en ervan leren is noodzakelijk. Onderzoekers hebben dus een belangrijke rol bij ons.

Vanuit de programmaleiding van Academy Het Dorp creëren we de randvoorwaarden. Meer onderzoek doen naar producten en diensten die in ontwikkeling zijn, is er een van. Dat de zorg, cliënten en medewerkers, onderdeel moeten zijn van het innovatieproces is een tweede randvoorwaarde. Heeft een projectgroep de input van hen nodig, dan organiseren we dat.

Gaat het daardoor allemaal snel? De vraag stellen is hem beantwoorden: soms snel, meestal niet. Alle partijen, alle betrokkenen die bij een project aan tafel zitten, hebben tijd nodig om aan elkaar te wennen; wie heeft welke toegevoegde waarde? Hoe ziet samenwerken met die andere partij in mijn programma, met wie ik nooit eerder kennismaakte, er eigenlijk uit? En hoewel we principieel geloven dat netwerkinnovatie met gelijkwaardige rollen de juiste aanpak is, is de betrokkenheid van met name de cliënt voor iedereen wennen. Voor productontwikkelaars, maar ook voor medewerkers, en cliënten zelf. Dus: niet snel, wel goed en zorgvuldig.

Iedereen wil meters maken, resultaten neerzetten, maar een proces laat zich maar in beperkte mate daartoe forceren. Toch is ook momentum houden belangrijk; deze tijd nemen om de basis van het innovatieproces neer te leggen, goed te doen, gaat dan ook hand in hand met stappen zetten en voortgang maken. Financiering hebben we keihard nodig. Langzaamaan komen van verschillende kanten subsidies los; de early adopters op de markt van overheid en commerciële partijen zien ons, zijn nieuwsgierig en doen al met ons mee. Ik merk nu dat anderen volgen.

Enkele van de 17 projecten van de Health Deal beginnen inmiddels vaart te maken. Zoals een Social Deal ‘passend vervoer’ om de verkokerde markt van vervoer voor bepaalde doelgroepen te doorbreken. We werken hiervoor samen met onder meer Society Impact en met het ministerie van VWS en van Infrastructuur en Milieu, met veel particuliere vervoersbedrijven en gemeentelijke initiatieven. Ook is de eerste groep medewerkers begonnen met de eerste modules van de Smart Health Opleiding, in samenwerking met onder meer de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). Naast projecten op deze thema’s: mobiliteit en onderwijs, zijn er nog drie onderwerpen binnen de Health Deal waarop de projecten al sneller bewegen: Digitale bewonersprofielen, 3D-printen en Ecovat: temperatuurregeling op basis van comfort en energiebeheer.

Al die projectideeën vleugels geven terwijl we dus niet kunnen vertellen wat ze moeten doen, dat moeten ze immers met elkaar, onder wie cliënten, gaan bepalen, betekent heel veel energie stoppen in het scheppen van de randvoorwaarden en het begeleiden van het proces. Er is ook geen sprake van 17 losse projecten; ze hebben een onderlinge samenhang. Projecten gaan dus ook met elkaar in overleg en ontdekken waar dwarsverbanden liggen en zij samen kunnen of moeten optrekken.

Je kunt de werkelijke vraag alleen maar met het te ontwikkelen aanbod matchen door het zo te doen als wij. Doe je dat niet, dan ontwikkelt men een product voor een niet gestelde vraag en komt er ook geen oplossing voor het werkelijke probleem van de cliënt. Bovendien geloof ik er heilig in dat iedereen vanuit een welbegrepen eigen belang aan het innovatieproces moet deelnemen, dan is de kans op plezier en succes het grootste. Waar we over een half jaar zijn? Een ding hebben wij gemeen, alle betrokkenen bij deze health deal: we willen met elkaar de wereld een stukje beter maken".

Staatssecretaris Martin van Rijn, Mies Bouwman en Claudia de Breij, ondertekenden in januari 2017 met nog zo’n 50 partijen de Health Deal die door Academy Het Dorp is opgezet.

Academy Het Dorp is een innovatie-accelerator met een focus op Research & Development en upscaling, met, voor en door gebruikers van langdurende zorg, bedrijven en kennisinstellingen. In januari 2017 sloot Academy Het Dorp een Health Deal met ruim 50 partijen, bestaande uit productontwikkelaars, start-ups en gevestigde bedrijven, patiënten- en cliëntenorganisaties en kennisinstituten, maar ook de ministeries van EZ en VWS. De overheid wil door het faciliteren van Health Deals de brede toepassing van impactvolle zorginnovaties versnellen

De innovaties die plaatsvinden onder de vlag van deze Health Deal beogen:1. innovatie zodat mensen in de langdurende zorg zelf hun leven en (kwaliteit van) zorg kunnen regelen, tegen vergelijkbare of lagere kosten2. nieuwe diensten en producten voor bedrijven, groot en klein3. validerings- en ontwikkelingsonderzoek voor kennisinstellingen.

Wat is er het eerste halfjaar allemaal gebeurd? Innovators bij Academy Het Dorp vertellen u in een serie blogs en artikelen over de eerste resultaten en meer:
• welke organisaties nemen deel aan deze Health Deal en waarom doen zij dat?
• wie zijn de mensen erachter en wat drijft hen?
• welke resultaten zijn er al te benoemen?
• … en wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij netwerkinnovatie?