Wat is er nodig om een betere beweging op gang te brengen

Tweede kamerlid namens de VVD, Sophie Hermans, bracht vorige week een bezoek aan Academy Het Dorp. Sophie, woordvoerder van onder meer langdurige zorg was enthousiast en hoorde graag onze ideeën over technologische innovaties in de zorg. Over niet blijven hangen in pilots en projecten. Hoe doe je dat? Wat is er nodig om een betere beweging op gang te brengen?

Eigen leven organiseren

Ervaringsdeskundige Gijs van den Brink vertelt aan Sophie Hermans meer over zijn leven: “Ik wil zelfstandiger kunnen wonen en daarvoor is technologie nodig. Bij het vernieuwde Dorp is het straks voor mij mogelijk om in de woning te revalideren en met behulp van techniek minder afhankelijk te leren zijn van zorgverlening.” Hermans ziet de relevantie hiervan`: “Belangrijk is dat je het leven kan blijven leiden dat je graag wil, ondersteund door techniek.” Voorzitter van de Raad van Bestuur van Siza, Rob Hoogma bevestigt dat Siza en Academy Het Dorp er naar streven dat mensen hun eigen leven beter kunnen organiseren door inzet van technologie. Dat brengt een andere professionaliteit waarbij cliënt en professional in de lead zijn.

Techniek in ons DNA

Rob: “Techniek zit in ons DNA. We investeren in technologie. We bewegen mee in de verandering van de samenleving. Dat heeft ook gevolgen voor bouw en professionaliteit. Met de vernieuwing van Het Dorp werken we nu aan permanent innoveren met een Mockup woning.” Waar ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en designers en ontwikkelaars uit het bedrijfsleven met elkaar werken aan de technologie van morgen. Een intensieve samenwerking waar door continue kennis uitwisseling, testen, verder ontwikkelen en opnieuw testen, elke innovatie oplevert wat het zou moeten voor de gebruiker.

Mockup : samen bouwen aan innovaties

Brigitte Boon is als hoofd onderzoek bij Academy het Dorp verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek naar technologische toepassingen. Ze vertelt Sophie over de mogelijkheden van de Mock up woning. Een lerende woning, die in het teken staat van de realisatie en validatie van technologie in dienst van de mens en de zorg die hij of zij nodig heeft. Sophie benadrukt: “Je wil niet jouw leven om de zorg organiseren, maar dat de zorg zich om jou organiseert.”

Informeren

Sophie is aanwezig bij de wekelijkse scrum sessie van Academy Het Dorp, die zoals altijd door Gijs geleid wordt. Zij geeft aan dat het helpt als zij op de hoogte wordt gesteld van zaken die zij aandacht kan geven. Dat kunnen issues zijn die in de Kamer ter discussie gesteld kunnen worden, maar zeker ook positieve verhalen die zij buiten de Kamer kan belichten.