Succesvolle samenwerking Philips en Siza krijgt vervolg

Soms wordt een val van een cliënt in de zorg niet gezien. Iemand kan dan pijn hebben zonder dat anderen dit weten. Hoe mooi zou het zijn om valincidenten te kunnen achterhalen en de tijd om hierop te reageren te verkorten. Philips en Siza werken hieraan. Recent hebben zij een project afgerond waarbij met inzet van technologie het valgedrag van cliënten van Siza is onderzocht. Met behulp van een smartwatch zijn bewegingen en valincidenten geanalyseerd. Ontwikkelaar van de valdetectietechnologie, Philips, leidde het onderzoek. Siza maakte het mogelijk dat zij in de praktijk kon testen. Academy het Dorp hielp bij de afstemming van de samenwerking en de opzet en evaluatie van het onderzoek.

Het onderzoek

Philips had al een valdetector ontwikkeld die om de hals wordt gedragen en goed werkt. Nu wil Philips ook een valdetector ontwikkelen die aan de pols kan worden gedragen. Hiervoor wordt in dit onderzoek een smartwatch gebruikt om met sensoren een val te detecteren. 

Een tiental cliënten van Siza met een hoog valrisico heeft de smartwatch twee maanden gebruikt. De verzamelde data werd automatisch naar Philips gestuurd. De ingelezen data werd gecombineerd met de meldingen die zorgmedewerkers van Siza maken wanneer een cliënt is gevallen. Philips combineerde de data met de meldingen. Met succes, de gegevens laten zien dat de smartwatch de vallen kan detecteren zonder bij elke andere beweging ook af te gaan. Wel bleven er een aantal uitdagende valsituaties over.

Meer onderzoek gewenst

De onderzoeksperiode heeft veel nuttige informatie opgeleverd die meer inzicht geeft in de complexiteit van het achterhalen van een val. Uit de pilot kwam onder andere naar voren dat het soms lastig is om een val met zekerheid te detecteren. Soms meet de detector een val terwijl de melding naar een ander tijdstip wijst.Er is meer onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in vallen, de sensoren van een smartwatch en de gebruikerswensen.

Succesvolle samenwerking

Philips, Siza en de participerende cliënten blikken terug op een succesvolle pilot.Philips wil op basis van de resultaten graag meer onderzoeken. De samenwerking is erg prettig verlopen en was doorslaggevend in een succesvolle pilot.’ Aldus Yvonne Koks, projectleider bij Philips.

Voor Siza is het belangrijk dat haar cliënten zo veilig mogelijk kunnen leven. Met dit onderzoek wordt hieraan bijgedragen. Arnika Brasem, fysiotherapeut en lid van Siza’s valpreventieteam: ‘Het uiteindelijke doel is natuurlijk om het leven van onze cliënten veiliger te maken en valpartijen te voorkomen. Daar heb je inzicht in gedrag voor nodig en dat inzicht krijg je onder andere door dit onderzoek. We doen dus graag mee aan vervolgonderzoek en denken ondertussen na hoe we binnen Siza valincidenten beter kunnen vastleggen.’ Cliënten zijn meer dan bereid om te helpen de zorg te verbeteren. Zo gaven zij ook praktische tips over het gebruik van de smartwatch. Een elastische band en een iets kleiner formaat maken het makkelijker om de smartwatch te gebruiken. In vervolgonderzoek worden dan ook andere smartwatches uitgeprobeerd. Priscilla, cliënt van Siza, gaf aan dat zij in de toekomst graag betrokken wil worden bij andere onderzoeken.

Academy Het Dorp is enthousiast over deze samenwerking van Philips en Siza waarbij waardevolle resultaten geboekt zijn die ook perspectief voor de toekomst bieden.

Het vervolg

Er zijn plannen voor een vervolgstudie met 30 cliënten. Daarmee worden meer gegevens opgehaald om het achterhalen van valincidenten nog betrouwbaarder te maken. Zo werken we samen verder aan een veilig en vrij leven. 

Vragen over dit onderzoek? Mail Ruud.de.Nooij@academyhetdorp.nl