Subsidie NAH-trainingshuis toegekend!

Goed nieuws! Academy Het Dorp, Siza en Klimmendaal Revalidatiespecialisten ontvangen vanuit ZonMw en de Hersenstichting een subsidie voor onderzoek naar het effect van het Trainingshuis voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). In het trainingshuis worden cliënten intensief getraind, met als doel weer zoveel mogelijk zelfstandig te wonen.

We onderzoeken hoe en in welke mate het NAH-Trainingshuis bijdraagt aan het verbeteren van deze zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Ook bevat het onderzoek een economische evaluatie, waarmee de maatschappelijke kosten en baten van het trainingshuis in kaart worden gebracht. Een mooie samenwerking! Met dank aan alle projectpartners en adviseurs: Siza, Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Trimbos-instituut, Brigitte Boon, Rob Hoogma, Julianne Meijers, Martijn Kuit, Marieke Gielissen, Stijn Wopereis, Dirk Bertens, Nicole Voet, Luciano Fasotti, Ben Wijnen, Filip Smit, Caroline van Heugten, Anne-Miek Vroom, Kitty Jurrius.