Smart Health in de etalage

Studenten van de Smart Health opleiding presenteren hun resultaten, inzichten en ervaringen tijdens etalagebijeenkomst

Donderdag 31 januari hebben een twintigtal zorgprofessionals van Siza, die de opleiding Smart Health hebben gevolgd, hun eindprojecten gepresenteerd. Als ware ambassadeurs hebben zij de uitkomsten en ervaringen met zorgtechnologie gedeeld met het management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Siza en Academy Het Dorp.

Het belang van de vraag achter de vraag

Docent Clark Nowack vertelde over de opzet van de opleiding. Hij benoemde ook het het belang van de vraag achter de vraag. Dit was voor de studenten een belangrijke eyeopener. Zij gaven aan dat het doorvragen naar de vraag van de cliënt belangrijk is maar ook een eyeopener voor hen was. Een ander belangrijk leerpunt dat door meerdere studenten werd genoemd is dat er meer komt kijken bij een technologische oplossing. En ook het denken in mogelijkheden, de verruiming van de mindset. Dat bleek bijvoorbeeld bij het project Helpende Hand. Het betreft hier het vergroten van de zelfstandigheid doordat de cliënt minder afhankelijk wordt van begeleiding als het gaat om avondeten. De cliënt is linkszijdig verlamd en zit in een rolstoel. Zijn rechterarm en hand zijn beperkt inzetbaar door een spasme als gevolg van de verlamming. De cliënt ontvangt dagelijks een maaltijdservice in zijn appartement. Hij wil graag zelfstandig zijn maaltijd in de magnetron plaatsen en deze daarna uitpakken. Hij kan alleen niet zelf de magnetron openen en sluiten. Door de studenten is eerst gekeken naar technische mogelijkheden om een magnetronhulpmiddel te ontwikkelen. Later kwam het inzicht dat een bestaand middel, dat de bewegingen van de cliënt kan ondersteunen, geschikt is. Hiermee kan de cliënt nog meer zelfstandigheid ervaren bij andere dagelijkse handelingen waarvoor eerst zorg nodig was.<

Van Smart Health in de praktijk

De invloed van de opleiding is ook in de dagelijkse praktijk te zien. Studenten geven aan meer met cliënten in gesprek te gaan. Met vragen van cliënten wordt anders omgegaan. Sander: ‘je bent veel bewuster van de omgeving bij een vraag.’ Er is een duidelijke omslag te zien in benadering. Ben: ‘Je denkt niet meer in onmogelijkheden maar alleen in mogelijkheden’ Na de opleiding zijn ook meerdere nieuwe ideeën naar voren gekomen. Ideeën die helpen om cliënten zelf regie te kunnen laten nemen om nieuwe mogelijkheden te ontdekken die hun dagelijks leven aangenamer te maken. De deelnemers creeren zelf tijd om over de ontwikkelingen te spreken met elkaar. De cliënt staat echt centraal in plaats van het werkproces. Deze medewerkers zijn helemaal klaar voor de toekomst.

Co-creatie

Siza en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) beide partner van Academy Het Dorp hebben ruim 2 jaar geleden de handen ineen geslagen om zorgverleners van de toekomst op te kunnen gaan leiden. Samen ontwikkelden zij de opleiding Smart Health die medewerkers klaarstoomt voor ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en technologie. Smart Health staat voor: slim opleiden voor de zorg van morgen.