De toekomstbestendigheid van de zorg

Verandert er niets in het beleid, dan gaan de zorguitgaven de komende 20 jaar verdubbelen. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gebruik blijven maken van goede medische zorg? De Sociaal-Economische Raad (SER) voerde een verkenning uit om dat te onderzoeken. Een van de aanbevelingen: meer richten op preventie, door middel van de inzet van technologie.

Academy Het Dorp mocht bijdragen aan deze verkenning. De SER kwam vorig jaar op werkbezoek en was vooral benieuwd naar hoe bij AHD, in een complexe praktijk met verschillende betrokkenen, nieuwe technologie wordt ingevoerd. Rekening houdend met wensen en mogelijkheden van bewoners en van zorgprofessionals. 

Het hele rapport van de SER lees je hier: