Proeftuin Robotica

Bij de beurs Zorg & ICT en het Health Valley Event is de proeftuin Robotica gepresenteerd. Deze proeftuin ondersteunt ondernemers bij de productontwikkeling en business case en met het testen met de (potentiële) gebruiker in een veilige realistische omgeving.

Het doel van de proeftuin is eind 2020 een zelfstandig draaiende organisatie te zijn die robotica ondernemers faciliteert waardevolle producten op de langdurende zorgmarkt te brengen. Binnen de proeftuin zijn twee testtrajecten afgerond die voortgezet worden.

Resultaat testtraject MijnRobort.nl

met Pepper:

Op basis van vragenlijsten die afgenomen werden in het Radboud is in een half jaar project onderzocht of cliënten met NAH konden communiceren met Pepper en wat de eventuele toegevoegde waarde van Pepper kan zijn. Communicatie met Pepper ging de eindgebruikers goed af met wat aanpassingen.Momenteel wordt vervolgonderzoek opgezet om potentiële behoefte aan functies van Pepper in kaart te brengen.

Resultaat testtraject TinyBots

met Tessa:

In een half jaar is onderzoek gedaan naar de momenten waarop Tessa voor mensen met NAH van toegevoegde waarde kan zijn d.m.v. interviews/observaties bij begeleiders. Het vervolgonderzoek zal zich richten op het scripten: het inrichten van complexere taken. Hiervoor zullen begeleiders gevolgd worden.