Innovatie helpt cliënten, juist nu!

Wil je innoveren in de zorg, dan zijn cliënten onmisbaar. Als je aan cliënten vraagt wat ze nodig hebben, kom je namelijk veel sneller tot de juiste keuze van technologie en andere mooie oplossingen. Bij Academy Het Dorp weten we dat als geen ander. Om de daad bij het woord te voegen, vroegen we acht cliënten naar hun ervaringen in coronatijd en welke technologie hun favoriet is. Ze vertelden erover in een achtdelige blogreeks. We zetten de highlights uit de gesprekken op een rij.

Grootste uitdaging: anderhalvemeter-maatregel

Met een kwetsbare gezondheid is het extra belangrijk goed op de afstand te letten. De mensen waar we mee spraken willen dit vaak wel goed naleven, maar ervaren dat dat in de praktijk moeilijk is. Het viel ze ook op dat andere mensen de regels minder goed opvolgen, vooral in de supermarkt of in het park. Bij sommigen zorgt dit voor angst of een verhoogd stressniveau. Soms is het zelfs een reden om helemaal niet meer naar buiten te gaan. Geïnterviewde Jan vond een creatieve oplossing: door middel van een geïmproviseerde lange ‘schep’ kon hij met zijn familie op veilige afstand barbecueën.

Geen bezoek is even wennen

Het grootste gedeelte van de geïnterviewden woont in een zorgsetting. Zij mochten vaak geen bezoek ontvangen of alleen in beperkte mate. Uit de gesprekken die we met hen voerden, bleek dat dat veel invloed heeft; sommigen voelen zich ontzettend eenzaam. Een aantal cliënten is actief op zoek gegaan naar andere manieren van tijdverdrijf. Het puzzelen en lezen is bijvoorbeeld herontdekt. “Ik vermaak me wel als het moet” is een veelgehoorde uitspraak.

Digitaal contact helpt

Veel zorgorganisaties hebben in de eerste golf van de coronacrisis een vorm van digitale communicatie ingevoerd. Zo kunnen cliënten ondanks alle maatregelen toch in contact blijven met hun omgevingen. We zagen dat bijvoorbeeld bij Nick, die zelfs een digitale lotgenotengroep heeft opgericht voor mensen met GGZ-problematiek. “Hierdoor blijf je meedoen en ben je samen sterk.” Bij Academy Het Dorp merken we dat het intensievere gebruik van digitale middelen bij diverse organisaties in de zomer weer een beetje is teruggelopen. Terwijl vooral videobellen voor cliënten een belangrijke link is naar de rest van de wereld. Nu is het tijd daarop te blijven inzetten.

Heeft de coronacrisis ook iets positiefs opgeleverd?

Dat de coronacrisis ook mooie dingen oplevert, bewijst Bram die enkele jaren geleden de diagnose ALS heeft gekregen. Hij heeft eindelijk de tijd gehad om, net als vele andere mensen, zijn tuin op te knappen. Bram: “Ook heb ik mijn stem opgenomen, zodat ik die in de toekomst via een spraakcomputer kan afspelen.” Jessica heeft de coronacrisis als kans aangegrepen om zelfredzamer te worden. Door middel van een apparaat met Bluetooth, kan ze verschillende audiobronnen naar haar gehoorapparaat doorsturen. Nu kan ze zelfstandig telefoneren.

Nieuwe technologie implementeren of borgen in de zorgorganisatie

Uit de gesprekken met cliënten kwam duidelijk naar voren dat de digitale mogelijkheden vaker benut worden en sneller doorontwikkelen. Iets wat we vanuit Academy Het Dorp natuurlijk toejuichen en waar we zorgorganisaties graag bij ondersteunen. Heb je in het begin van de coronacrisis een technologie geïmplementeerd in jouw zorgorganisatie, maar wil je ervoor zorgen dat het ook écht goed geborgd blijft? Of wil je een nieuwe technologie voor zorg op afstand implementeren? Wij helpen je graag bij het opstellen van de aanvraag, het onderzoeken, het selecteren, het implementeren en het borgen van de juiste zorgtechnologie. Goed onderbouwd en onafhankelijk van merken en bedrijven, passend bij jouw organisatie en cliënten.

  • Bij Academy Het Dorp strijden we voor een betere plek voor technologie in de langdurende zorg. Omdat het mensen helpt een zo gewoon mogelijk leven te leiden én het de zorg efficiënter maakt. Daarom begeleiden we 25 zorgorganisaties bij de duurzame implementatie van technologie en digitale transformatie. En ondersteunen we bedrijven bij het onderbouwen en versnellen van technologische oplossingen. Op het gebied van zorgvastgoed-innovaties zijn we koploper in Nederland. Bij ieder project werken we intensief samen met cliënten en onderzoekers. Want pas dán voegt technologie daadwerkelijk waarde toe aan het leven van mensen.