Henk Smid nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Academy Het Dorp

Per 1 maart treedt Henk Smid aan als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Academy Het Dorp (AHD). Hij volgt daarmee Pauline Meurs op, die deze rol vier jaar heeft vervuld.

Rob Hoogma, voorzitter van de Raad van Bestuur van AHD: “We zijn Pauline veel dank verschuldigd. Als voorzitter van de RvC heeft zij AHD door een bewogen startup-fase naar een volwassen organisatie geleid”. Pauline Meurs vult aan: “Ik ben blij dat Henk de bereidheid heeft om AHD vanuit de toezicht-rol verder vorm te geven. Met zijn achtergrond als oud directeur bij De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) kan Henk een enorme bijdrage leveren aan gedegen onderzoek.”

Henk Smid kijkt uit naar het voorzitterschap bij de RvC van AHD: “Ik wil graag die bijdrage leveren. Er wordt zoveel technologie op de markt gebracht waarvan men zegt dat het van nut is voor de langdurende zorg. Terwijl er maar weinig zijn waarvan bewezen is dat het écht werkt. De langdurende zorg heeft absoluut baat bij gedegen en betrouwbare technologie.”

AHD is aanjager en organisator van betrouwbare en bruikbare technologie in de langdurende zorg. Dit doen ze door te onderzoeken, adviseren, begeleiden en implementeren. Vanuit het programma ‘Innovatie-impuls’, in opdracht van het ministerie van VWS, begeleiden zij bijvoorbeeld circa dertig zorgorganisaties bij het duurzaam implementeren van technologie. Daarnaast verricht AHD onderzoek voor zorginstellingen en bedrijven naar de effectiviteit van technologie in de langdurende zorg.