Gezonde mening levert sleutel tot succes bij innovaties

Innovaties goed laten aansluiten op de wensen en behoeften van de eindgebruiker is een sleutel tot succes. Gezonde Mening helpt ondernemers en organisaties die werken aan innovaties in de gezondheidszorg hierbij. U kunt feedback vragen aan potentiële gebruikers. Deze ervaringen en meningen kunt u vervolgens meenemen bij de ontwikkeling van zorginnovaties.

Heeft u zelf een innovatie die u wilt voorleggen aan gezondemening.nl, neem dan contact op via info@gezondemening.nl. Belangrijk is dat de innovatie bijdraagt aan betere zorg voor de eindgebruiker binnen de preventieve, curatieve en langdurige zorg. Het panel waar het aan voorgelegd wordt, is breed. Van zorgprofessionals, mantelzorgers, patiënten/cliënten en algemeen mensen met een ‘gezonde mening’.

Gezonde Mening is een initiatief van Academy Het Dorp, Stichting Ikone en Care Innovation Center West Brabant