Evaluatie Health Deal - Succesfactoren en lessons learned

Op 25 januari 2017 tekende onder andere toenmalig staatssecretaris van het ministerie van VWS, Martin van Rijn, de Health Deal. Met de ondertekening van deze Health Deal hebben publieke en private partijen de wens en noodzaak onderschreven om de handen ineen te slaan. Het doel: ontwikkeling en implementatie van toepasbare, innovatieve en kostenbesparende zorginnovaties en meer kennis daarover bijeenbrengen. Naast Martin van Rijn, gaf uiteraard ook Mies Bouwman acte de présence bij de ondertekening in 2017 als ‘moeder’ van Het Dorp. Zij haalde in 1962 veel geld op met de actie ‘Open Het Dorp’. Wat waren succesfactoren en leerpunten van de Health Deal? In de evaluatie blikken we terug en kijken we vooruit.

“Als ik terugdenk aan de periode van de totstandkoming van de Health Deal, dan voel ik de energie weer. In korte tijd hebben vijftig organisaties die iets te maken hebben met innovatie, technologie of de langdurende zorg de Health Deal ondertekend en zijn we aan de slag gegaan”, aldus Jorrit Ebben, een van de initiatiefnemers van de Health Deal en Chief Strategy & Innovation bij Academy Het Dorp. “Academy Het Dorp belichaamt de ondertitel van de Health Deal: ‘Innovatie in de langdurende zorg – met, voor en door gebruikers’. Het is dan ook niet voor niets dat de eerste actielijn, van de zeven die geformuleerd zijn, gaat over innovatie mét gebruikers. Mensen met een beperking deden mee in alle zeven actielijnen en projecten, als ervaringsdeskundige of als eindgebruiker”.

Ministerie van VWS & RVO - “Zoals wij het zien, is deze Health Deal een opmaat geweest voor de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg.”

Ervaringsdeskundige Anne kan dat volmondig beamen: “Ik herinner me de huiskamergesprekken nog goed. Dit waren gesprekken tussen ervaringsdeskundigen, partners in de Health Deal en overige bedrijven. De aandacht van het gesprek lag hierbij op wat de cliënt nodig heeft. Nadat we dat in kaart hebben gebracht, is besproken welke hulpmiddelen ons zouden helpen. Ik vond de huiskamergesprekken leuk omdat we in een hele informele sfeer met elkaar spraken. Hierdoor verliep het niet statisch en kwamen we automatisch ook op andere onderwerpen. Ik denk dat dergelijke bijeenkomsten erg waardevol zijn omdat bedrijven kennismaken met de doelgroep waar ze iets voor willen betekenen. Het geeft ze nieuwe inzichten. Ik heb nu meerdere keren ervaren dat bedrijven te gemakkelijk dachten over het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, zonder navraag te doen bij de toekomstige gebruikers. Ze komen er dan pas later achter dat het niet werkt. Door de gesprekken krijgen ze op voorhand te horen met welke haken en ogen ze rekening moeten houden. Het belangrijkste leerpunt van de huiskamergesprekken was dat het voor bedrijven cruciaal is dat zij constant in contact blijven met hun eindgebruikers. Dus tijdens het complete ontwikkelproces.”

In de afgelopen jaren is veel kennis en ervaring opgedaan rondom innovatie binnen de langdurende zorg. Wat waren nog meer succesfactoren en leerpunten van de Health Deal? Je leest het in de evaluatie.