Een slimme agenda die samenwerkt met de woning

Voor de onderzoekslijn ‘Smart Homes’ hebben afstudeerstagiairs Evan Boessen (Engineering) en Marleen Wensink (Toegepaste Psychologie) onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een slimme agenda applicatie die samenwerkt met elementen in de woning. In samenwerking met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is in kaart gebracht welke kenmerken de applicatie moet bevatten. Het doel? De kwaliteit van leven verbeteren van mensen met NAH door het verhogen van de zelfredzaamheid.

Uit het onderzoek blijkt dat onder andere de volgende elementen in de slimme agenda door betrokken cliënten als belangrijk worden gezien om de kwaliteit van leven te verhogen:

In de woning

  • Overzicht van de agenda-afspraken zien of horen in de woning;
  • Ingestelde activiteiten en afspraken in het huis weergeven via een trigger, zoals een geluidssignaal, lampje of melding op een televisiescherm;
  • Niet gestoord worden in de woning, door het automatisch of handmatig uitzetten van apparatuur.
  • De wekker automatisch instellen aan de hand van geplande agenda-afspraken de volgende ochtend;

In de applicatie

  • Alle functies zijn individueel instelbaar
  • Het plannen, wijzigen, verwijderen en inzien van afspraken;
  • Synchroniseren met bestaande agenda applicaties in gebruik;
  • Pictogrammen gebruiken in plaats van tekst;
  • Via touch of spraak input leveren en output ontvangen;
  • Aangeven wat het energieniveau van de gebruiker is.

Op dit moment is de applicatie nog in de conceptfase. Wanneer het project voortgezet wordt, zal een prototype van de slimme agenda applicatie worden uitgewerkt en getest met cliënten en zorgprofessionals. De applicatie kan ook voor andere doelgroepen en voor andere zorgorganisaties buiten Siza uitkomst bieden.

Meer weten over hoe de slimme agenda applicatie werkt? Bekijk dan de motion graphic die de studenten hierover hebben gemaakt.