Digitale integratie; hoeksteen van toekomstige bouw in de zorg

Het eerste gebouw op Het Dorp wordt eind 2019 opgeleverd. Een vernieuwende stap van bouwen in de zorg waarbij technologie onderdeel van het dagelijks werk en leven in de langdurende zorg zal zijn. De integratie van technologie van verschillende leveranciers tot één systeem speelt een sleutelrol.

Het Dorp in Arnhem, woon- en leefgemeenschap voor mensen met een lichamelijke handicap vernieuwt en ondergaat de komende jaren een metamorfose. Technologie wordt ingezet om mensen zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten leven en zo goed mogelijk zorg te verlenen. Het wordt een groene en duurzame wijk waar zowel mensen mét, als mensen zonder beperking wonen.

Leren van eerdere ervaringen

In 2012 heeft zorgorganisatie Siza de Paswoning ontwikkeld waarin diverse innovaties werden toegepast. De jarenlange ervaring opgedaan met de Paswoning heeft geleid tot een verbeterde ontwikkeling van het eerste gebouw. Siza werkt nu samen met Academy Het Dorp aan het project Techniek Mock it up en eerste gebouw. Dit gebouw staat weer model voor de rest van de vernieuwing van Het Dorp, andere locaties van Siza en andere organisaties.

De Mock it up is de voorbeeldwoning voor het eerste gebouw waar wordt getest met gebruikers op de integratie van technologie en de bruikbaarheid. Er wordt gewerkt met bestaande technieken die hun effectiviteit reeds hebben bewezen. Het bijzondere bij dit project is dat deze technieken in de woning worden geïntegreerd, zodat de bewoner de technologie ervaart als ondersteunend. In het eerste nieuwe gebouw zal een soortgelijke woning beschikbaar zijn. Zo kan er continue doorontwikkeld worden aan innovaties voor de zorgsectoAcademy Het Dorp heeft met Siza de aanpak en het onderzoek opgezet. Deze unieke aanpak is een uitdaging binnen het zorglandschap in Nederland, Europa en mogelijk zelfs daarbuiten.

Academy Het Dorp past in haar aanpak Persona’s toe. Deze worden ontwikkeld als typeringen van mogelijke bewoners. De problemen/beperkingen die de persona ervaart, komen overeen met die van de toekomstige bewoners van het gebouw. Persona’s staan model bij het project. Zo krijgt iedere betrokkene een goed beeld voor wie de technologie bedoeld is.

Een ander typerend kenmerk van de Academy Het Dorp aanpak is het gebruik van een Desktop Walkthrough. Bij deze techniek worden met behulp van lego praktische scenario’s gesimuleerd en de benodigde integratie besproken. Toekomstige bewoners en zorgprofessionals hebben samen scenario’s doorlopen. Denk hierbij aan een thuissituatie waarbij de deur geopend moet worden. Een bewoner kan mogelijk zelf bepalen onder welke omstandigheden zorgverleners, vrienden, familie of andere personen toegang krijgen tot de woning. Dit kan verschillend zijn van bewoner tot bewoner. De bewoner kan bijvoorbeeld zelf willen bepalen of een zorgverlener automatisch toegang krijgt of moet wachten op toestemming en hoe familie en vrienden toegang krijgen tot de woning. 

Verschillende partners zijn bezig met het integreren van deelsystemen van zorgalarmering, toegang en huisbediening

Een installateur monteert de wandelementen in de Mock it up op een nieuwe plaats.

Stand van zaken

Na de start in september 2018 met alle partners zijn de taken en deelgebieden beschreven.
Sinds begin 2019 krijgt de I&T architectuur en de specifieke taakverdeling structuur. Er wordt nu volop gewerkt aan de integratie van de verschillende systemen.
De zomer van 2019 staat in het teken van uitgebreid testen met de cliënten en zorgverleners, zodat de techniek dit najaar in het eerste gebouw geïnstalleerd kan worden.
Eind dit jaar staat de grote verhuizing en formele live-gang gepland. Voor 2020 staat nazorg in het proces van Siza op de agenda.

Eerste testresultaten

In juni gaan cliënten en zorgverleners in de Mock it up de technologie testen. Belangrijkste vraag die beantwoord moet worden – doet de technologie op een simpele manier datgene wat de cliënten en zorgverleners ervan verwachten? Als daar een positief antwoord op volgt, kan de stap naar realisatie in het eerste gebouw gezet worden!Ook benieuwd naar de uitkomsten? Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief!

Partners bij het Project zijn: