De Wetenschappelijke Advies- en Ethiek Raad (WAER)

Bij een divers en hoogwaardig innovatie- en onderzoeksprogramma is advies vanuit verschillende disciplines en expertise onontbeerlijk. Sinds begin 2018 heeft Academy Het Dorp dan ook een Wetenschappelijk Advies en Ethiek Raad (WAER), die dit jaar werd aangevuld met nieuwe leden. Waar houdt de WAER zich mee bezig en uit wie bestaat de raad?

Kwalitatief hoogwaardig onderzoek

Het uitvoeren van onderzoek vormt een belangrijk onderdeel van Academy Het Dorp (AHD). Daarbij staan de volgende drie kernpunten centraal: (1) kwalitatief hoogwaardig toegepast & wetenschappelijk onderzoek, (2) het inzetten van patiënt-expertise en ervaringsdeskundigheid, (3) het onderzoeken van ethische aspecten. Op basis van deze kernpunten adviseert de WAER rondom en het opzetten en het uitbouwen van de onderzoekslijnen van AHD.

Ethische aspecten en ervaringsdeskundigheid nemen we in alle fasen mee: van de ontwikkeling tot aan de brede implementatie van innovatieve technologische oplossingen. Naast deze aspecten adviseert de WAER over innovatieve onderzoeksmethodologie. Technologische ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel en vragen om nieuwe, snelle manieren om de toegevoegde waarde ervan te onderzoeken. Ook denkt de WAER mee over het goed omgaan met data, waarbij we enerzijds vanzelfsprekend de privacy waarborgen en anderzijds de FAIR-principes (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) waar mogelijk hanteren. Onderzoek moet immers te herhalen zijn en deelnemers niet onnodig belasten.

Uit welke leden bestaat de WAER?

De leden van de WAER zijn gekozen op basis van hun expertise ten aanzien van vier technologische onderzoekslijnen: robotica, domotica, sensoring & wearables en VR & serious gaming. Maar ook met het oog op de eerdergenoemde kernpunten; ethiek en patiënt expertise. De raad bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. H. van Goor (voorzitter) – Chirurg, Hoogleraar Chirurgieonderwijs, Radboudumc Nijmegen
  • Anne-Miek Vroom – Medisch socioloog en Directeur Stichting IKONE
  • Prof. dr. Ir. P.P. Verbeek – Hoogleraar Filosofie van mens en techniek, Universiteit Twente
  • Prof. dr. Ir. M. Steinbuch – Hoogleraar Systeem & Regeltechniek, Technische Universiteit Eindhoven, CEO Eindhoven Medical Robotics BV
  • Prof. dr. Ir. Masi Mohammadi – Hoogleraar Smart Architectural Technologies faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven & Lector Architecture in Health, Kenniscentrum Technologie en Samenleving, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Binnenkort stellen we in de nieuwsbrief de leden van de WAER uitgebreider aan je voor, en gaan we in op hun specifieke expertise en werkveld.