De Innovatie-impuls

Er zijn veel mooie initiatieven op het gebied van technologische innovatie binnen de gehandicaptenzorg. Maar de implementatie en opschaling blijkt nog een groot struikelblok. Met de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van VWS zorgaanbieders hierbij ondersteunen. Niet door nieuwe technologie te ontwikkelen, maar door juist gebruik te maken van bestaande technologie. De Innovatie-impuls wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Vilans, in samenwerking met Academy Het Dorp.

Wat houdt de Innovatie-impuls in?

Zorgaanbieders die belangstelling hebben voor het gebruik van zorgtechnologie, maar daar nog weinig kennis of ervaring mee hebben, kunnen meedoen aan de Innovatie-impuls. Zij gaan in werkplaatsen aan de slag met zorginhoudelijke thema’s. Daarin wordt onderzocht welke zorgtechnologieën werken en welke niet. En op welke manier het werken met nieuwe technologie het beste ingevoerd kan worden bij zorgorganisaties.

Deelnemers gaan daarnaast een vorm van technologie implementeren in de eigen organisatie. In samenwerking met Vilans en Academy Het Dorp worden zij hierbij ondersteund door coaches, experts en veldspecialisten. Voor ieder thema bestaan namelijk vaak al een of meerdere organisaties met veel ervaring met het thema en de bijbehorende technologie. Vanuit bijvoorbeeld veranderkundigen, technici, ervaringsdeskundigen, onderwijsinstellingen en zorgprofessionals. Die kennis en ervaring willen we zoveel mogelijk gebruiken.

De ervaringen in de werkplaatsen worden gedeeld met de hele gehandicaptenzorg via onder andere www.kennispleingehandicaptensector.nl. Zo stimuleren we het gebruik van zorgtechnologie, die in de ogen van cliënten of naasten waarde toevoegt en hen ondersteunt in de hele sector.

Meer weten? Meld je aan voor de informatiebijeenkomst op 22 augustus of lees hier het officiële nieuwsbericht van het ministerie van VWS.