Nieuws

Laatste oproep - Doe mee aan Innovatie-impuls van VWS

Lees meer

Laatste oproep - Doe mee aan Innovatie-impuls van VWS

dinsdag 10 september 2019

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben nog tot 15 september de gelegenheid om zich aan te melden voor de Innovatie-impuls van het VWS-programma Volwaardig leven. Een uitgelezen kans om de toepassing van technologische innovatie binnen de sector naar een hoger plan te tillen. Doen jullie ook mee?

Toepassing van zorgtechnologie is al lang geen nieuw gegeven meer voor aanbieders in de gehandicaptenzorg. ‘Ze zijn er al volop mee bezig’, zegt Annemarie Koopman (senior adviseur persoonsgerichte zorg bij Vilans). ‘Uit onderzoek van het ministerie van VWS blijkt echter dat het voor veel aanbieders nog een uitdaging is om het te borgen en op te schalen. Ze maken vaak ook nog geen gebruik van een netwerk om over ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Precies met die zaken gaan wij hen ondersteuning bieden met deze Innovatie-impuls.’

Met “wij” bedoelt Koopman Vilans en Academy Het Dorp. Een voor de sector waardevol samenwerkingsverband, want Academy Het Dorp heeft enorme ervaring in onderzoek naar zorgtechnologie en Vilans beschikt over het netwerk en het verspreidingskanaal om de kennis hierover landelijk te ontsluiten.

Levens veraangenamen

Jorrit Ebben (medeoprichter en directeur van Academy Het Dorp), net als Annemarie projectleider, vertelt: ‘Het doel is niet nieuwe technologie te ontwikkelen, maar de al bestaande technologie juist te gebruiken. Technologie is niet meer weg te denken uit ons hedendaagse leven en we ervaren er allemaal het gemak van. Wat is dan mooier om dit ook aan de cliënten in de gehandicaptenzorg te gunnen?’

Koopman vult aan: ‘Neem bijvoorbeeld sensoren die medewerkers aangeven of het nodig is om ’s nachts het incontinentiemateriaal van een bewoner te wisselen. Zolang die sensoren geen signaal geven, is verschoning niet nodig en hoeft de nachtrust van de cliënt dus niet te worden verstoord. Zo zijn er veel meer voorbeelden van zorgtechnologieën die het leven van mensen in een afhankelijke positie kunnen veraangenamen, die hen minder afhankelijk maken van medewerkers en die ervoor zorgen dat ze zoveel mogelijk eigen regie kunnen behouden.’

Samen kennis vergroten

Zorgaanbieders die meedoen met de Innovatie-impuls, gaan in werkplaatsen op basis van thema’s met elkaar in gesprek. Ebben: ‘Ze geven zelf aan dat ze meer kennis willen hebben over de vraag welke zorgtechnologie nu echt van waarde is in antwoord op een vraag van een cliënt. Ze willen ook weten hoe ze die technologie vervolgens optimaal kunnen toepassen. In deze werkplaatsen bieden we ze op een heel praktische manier de gelegenheid om die kennis te vergroten en met elkaar te delen.’ Alle opgedane kennis wordt gedeeld via www.kennispleingehandicaptenzorg.nl

Platform

Koopman: ‘We werken ook aan de ontwikkeling van een digitale omgeving waarin zorgaanbieders elkaar kunnen blijven ontmoeten en uitwisselen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de Innovatie-impuls geen project is dat na de projectperiode stilvalt, maar dat er een structureel platform wordt gecreëerd om kennis te verspreiden en te delen.’ Ebben vult aan: ‘Precies, we doen niet voor hoe ze zorgtechnologie het best kunnen gebruiken. We ondersteunen ze om hun eigen kennis op dit gebied te verbreden en te verdiepen, zodat ze er zelf vervolgstappen in kunnen zetten. En we bieden hierbij extra ondersteuning door op basis van dataverzameling vanuit de praktijk informatie te vergaren over welke zorgtechnologie wel en niet meerwaarde heeft in specifieke situaties. Op deze manier bieden we de zorgaanbieders de kennis, de praktijkervaring en het zelfvertrouwen om in de brede toepassing van zorgtechnologie die stappen te zetten waarvan hun cliënten de grootste meerwaarde ondervinden.’

Interesse om mee te doen als zorgaanbieder? Stuur dan uiterlijk 15 september een mail met motivatie voor deelname naar volwaardigleven@vilans.nl. Of ga naar ‘waarom meedoen’ voor meer informatie.

Rendertime:0.129seconds(Logging enabled)