Nieuws

Informatiebijeenkomsten Innovatie-impuls

Lees meer

Informatiebijeenkomsten Innovatie-impuls

vrijdag 5 juli 2019

Zorgtechnologie makkelijker toepassen in het dagelijks leven van en in de zorg voor mensen met een beperking, dáár gaat het om bij de Innovatie-impuls van het programma Volwaardig leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgaanbieders die belangstelling hebben voor het gebruik van zorgtechnologie, maar nog weinig kennis of ervaring daarmee hebben, kunnen meedoen aan de Innovatie-impuls. Gedurende tweeënhalf jaar wordt er samen – met behulp van coaching en begeleiding - gewerkt aan implementatie van technologie in de organisatie.

 

Met de Innovatie-impuls willen we het gebruik van zorgtechnologie stimuleren. Technologie die in de ogen van cliënten of naasten waarde toevoegt en hen ondersteunt. Als vanzelfsprekend als onderdeel van de zorg en begeleiding die wordt geboden. Om dat doel te bereiken, kiezen we voor een impuls die zich richt op de implementatie van bestaande vormen van technologie. 

 

Het project

De Innovatie-impuls wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Vilans, in samenwerking met Academy Het Dorp. We starten met een kwartiermakersfase in de tweede helft van 2019. Daarin gaan deelnemers met elkaar én in de eigen organisatie, samen met cliënten en zorgverleners, werken aan de verdieping van het gekozen zorginhoudelijke thema. En aan een keuze voor de technologie die het beste antwoord kan geven op het gestelde probleem.

Thema’s van de Innovatie-impuls

Samen met een groep cliënten, zorgverleners, naasten en innovatie-experts van aanbieders is bepaald welke zorginhoudelijke thema’s centraal moeten staan in de Innovatie-impuls. Er worden ook enkele algemene thema’s opgepakt, gericht op financiering en ethiek. Door een thematische aanpak te kiezen, kunnen we gerichter toewerken naar heldere resultaten en naar kennis die de hele sector ten goede komt. Iedere zorgaanbieder die meedoet, sluit zich aan bij één van deze thema’s.

Wie, wat en wanneer?

We organiseren informatiebijeenkomsten voor alle zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die interesse hebben om mee te doen aan de Innovatie-impuls als deelnemer. En voor zorgorganisaties die de kennis en ervaring van één of meerdere specialisten willen delen dan wel voor medewerkers die interesse hebben in een rol als specialist.

  • Wanneer: 22 augustus
    • 13.00 tot 14.30 uur informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders 
    • 15.00 tot 16.30 uur verkennende bijeenkomst voor specialisten
  • Waar: Vilans, 7e verdieping, Catharijnesingel 47, Utrecht
  • Kosten: Gratis
 

Specialisten gezocht

Een belangrijk onderdeel van de Innovatie-impuls is het inzetten van specialisten uit het veld die veel ervaring hebben met het implementeren van technologie. Zijn er in uw organisatie medewerkers die beschikken over deze kennis en ervaring die zij ook willen delen, of herkent u zichzelf hierin? Deelname aan de Innovatie-impuls als specialist biedt medewerkers een unieke kans om kennis verder te ontwikkelen en die mee terug te nemen naar de eigen organisatie. 

Aanmelden als specialist

Rendertime:0.056seconds(Logging enabled)