Nieuws

Hersenletsel.nl nieuwe partner van Academy Het Dorp

Lees meer

Hersenletsel.nl nieuwe partner van Academy Het Dorp

donderdag 9 mei 2019

Academy Het Dorp is trots op het nieuwe partnerschap met Hersenletsel.nl. De verenging van en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Michiel Lindhout, medewerker Communicatie en Beleid, van Hersenletsel.nl over het partnerschap: “Zelf was ik als kind van 7 al vrijwilliger, toen nog bij de Afasie Vereniging Nederland. Dan hielp ik mijn moeder met klusjes. 20 jaar lang ben ik met veel plezier vrijwilliger geweest. Na afronding van mijn studie Rechten heb ik in een compliance-functie gewerkt en merkte dat ik het miste om direct met mensen in de zorg te werken. Daarom ben ik nu sinds 1,5 jaar werkzaam bij Hersenletsel.nl. Het geeft me zoveel meer voldoening.” De toewijding van Michiel is tekenend voor de vereniging, waar naast 4 mensen in vaste dienst, met 600 vrijwilligers wordt gewerkt. Van mensen die activiteiten initiëren, begeleiden en ondersteunen tot de leden van het bestuur.

Partnerschap gericht op onderlinge kennisuitwisseling

Academy Het Dorp heeft Hersenletsel.nl benaderd om partner te worden, om het patiënt-perspectief te toetsen en slimme ideeën in te brengen in de projecten die we doen. “Een partij die graag wil dat we meedenken en de patiënt zoveel mogelijk vooruithelpt, moedigen we van harte aan” aldus Lindhout. “Wij willen graag met professionals werken en Academy Het Dorp met patiënten, dus daar vinden we elkaar. De professional en patiënt samen zijn een ijzersterke tandem, met ieder hun eigen competenties en manier van kijken. Professionals hebben vaak prachtige ideeën, maar voor de inkleuring daarvan zijn patiënten noodzakelijk.”

 

Samenwerking in onderzoek naar afasie

De eerste samenwerking is een onderzoek gericht op mensen met afasie. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. We onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan muziektherapie. Het idee is om een game of escaperoom te ontwikkelen die mensen uitdaagt op hun taalgebruik, waardoor ze verder in het spel komen. Muziek werkt hieraan ondersteunend; het biedt nieuwe mogelijkheden wanneer het uitspreken van woorden of zinnen niet goed lukt. Lindhout: “Als patiëntenvereniging zijn we vanaf de start van het project aangehaakt, zodat de kennis van ervaringsdeskundigen optimaal wordt ingezet.”

Over Hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is de patiëntenvereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt 6.000 leden met het zo veel mogelijk terugkrijgen van de regie op hun leven na het oplopen van hersenletsel. Onder andere door het bieden van lotgenotencontact, belangenbehartiging en met informatie(bijeenkomsten) over hersenletsel, behandeling en verzorging. Bij Hersenletsel.nl worden leden opgeleid tot ambassadeur waarbij zij diverse rollen kunnen uitvoeren. Organisaties kunnen Hersenletsel.nl ook benaderen om ambassadeurs bij hun organisatie te betrekken.

Hersenletsel.nl heeft de weg ingeslagen naar groei van het aantal leden, om meer ruggenspraak te hebben. De groeipotentie is ook aanzienlijk: Nederland telt 650.000 mensen met hersenletsel, nog los van hun naasten voor wie de vereniging er ook is. Als 10% van de doelgroep lid zou zijn, betekent dat al een enorme groei in de stem van mensen met NAH.

De vereniging zit bepaald niet stil. Dit jaar nog gaat de nieuwe website live. Ook heeft de Vereniging samen met patiënten en professionals een audit en bijbehorend keurmerk voor afasiecentra ontwikkeld, waarmee het in 2019 start. Op het vlak van technologie werkt Hersenletsel.nl aan een schrijfprogramma voor tablet en laptop, gericht op mensen met afasie. Het faciliteren van lotgenotencontact is een van de pijlers van de Vereniging. Het nieuwe initiatief ‘Jongeren NAH café’ biedt een prikkelarme cafésetting om gelijkgestemden te ontmoeten en relevante onderwerpen te bespreken.

Samen het partnerschap invullen

Lindhout is enthousiast over het partnerschap: “De samenwerking rond het afasieonderzoek is een mooie start van de samenwerking die we de komende tijd verder gaan invullen.”

Rendertime:0.073seconds(Logging enabled)