Nieuws

TONOS online

Lees meer

TONOS online

vrijdag 8 februari 2019

Een van de projecten van Academy Het Dorp is TONOS, dat op het punt staat een zelfstandig bedrijf te worden.

TONOS wordt een social enterprise:een gezonde business die de eigen broek kan ophouden, maar met sociale impact als doel! Verbeteren van de zorg door slimmer, op werkelijke zorgvraag gebaseerd plannen is de focus. Daartoe is in samenwerking met verschillende kennisinstellingen en bedrijven een algoritme-gedreven planningstool marktrijp gemaakt. De verbinding tussen wetenschap en praktijk speelde daarin een belangrijke rol.

Vanuit TONOS zijn met Siza zorgprofessionals gesprekken gevoerd over hoe de slimme planningstool het beste in de praktijk gebruikt zou kunnen worden. Verder is lastig te verkrijgen data over dagbestedingen en planningen opgehaald uit de praktijk. Met die data heeft belangrijke finetuning kunnen plaatsvinden van het algoritme dat onder de motorkap van de slimme planningstool zit. Verder is via gesprekken getoetst of de tool wel doet wat de praktijk nodig heeft.

(TONOS-care gedoopt) ontwikkeld. Deze tool helpt zorgprofessionals om op snelle en eenvoudige wijze een optimaal basisrooster te maken voor het inplannen van medewerkers. Dit gebeurt op basis van de werkelijke zorgvraag. Dit maakt een efficiënt en duidelijk rooster zonder gaten mogelijk, met als gevolg minder personeelstekort of -overschot. Cliënten krijgen bovendien kortere en beter voorspelbare wachttijden. Zorgprofessionals zullen minder werkdruk en meer positieve feedback ervaren. Een speciaal ontwikkeld algoritme houdt rekening met zowel de vaak voorkomende, als fluctuerende elementen in de zorg. Alle mogelijke scenario's worden verwerkt door het algoritme en gebruikt om een zo goed mogelijk basisrooster te maken.

Meer weten over TONOS? Sinds kort heeft TONOS een eigen website .

Rendertime:0.043seconds(Logging enabled)