Nieuws

Wij zijn ANBI!

Lees meer

Wij zijn ANBI!

donderdag 6 september 2018

Academy Het Dorp is sinds deze zomer door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door deze ANBI status hoeft Academy Het Dorp geen schenkings- en / of successierecht te betalen over schenkingen en nalatenschappen die wij ontvangen. Het geschonken bedrag gaat nu dus volledig naar onze werkzaamheden om middels innovaties bij te dragen aan meer zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor cliënten in de zorg.

Het houdt ook in dat je gift aan Academy Het Dorp aftrekbaar is voor de inkomsten- en vennootsschapsbelasting. Dit binnen de geldende regels. Meer hierover is te vinden op de website van de belastingdienst

Rendertime:0.055seconds(Logging enabled)