Fase 4: Prototype - Van product- of dienstprototype naar marktvalidatie

Dit is de fase waarin we de marktpropositie toetsen en we valideren of het businessmodel werkt. Itereer de oplossing en zoek tegelijkertijd naar een schaalbaar businessmodel. In een geïntegreerde testomgeving testen we altijd samen met zorggebruikers, zorgverleners en ervaringsdeskundigen.

Belangrijkste stappen in deze fase

 • Bouw en test de oplossing met de eerste gebruikers.
 • Lever een duurzaam businessmodel en bouw aan sterke klantrelaties.
 • Onderzoek op doeltreffendheid.

Potentieel in te zetten tools

 • Businessmodel
 • Risico-analyse
 • Juridische check
 • Organisation model
 • Marketingstrategie
 • MDR compliance

Mogelijk uit te voeren onderzoek

 • Usability testing
 • User acceptance testing
 • Kort-cyclisch testen met eindgebruikers
 • Pilot met voor- en nameting
 • Feasibility study (haalbaarheid)
 • Effect study
 • Mock-up (tests in model woning)
 • Single case study
 • Login/sensordata analyse

Voorbeeldproject: Smart diaper