Fase 3: Oplossing - Van idee naar valide oplossing

Het doel in deze fase is het meten en valideren van de waarde van technologie voor de eindgebruiker en het vlot verwerken van feedback. We willen een theoretische oplossing zo vroeg en pragmatisch mogelijk in de praktijk testen, om te ontdekken of het in potentie het probleem oplost.

Belangrijkste stappen

 • Genereren van mogelijke oplossingen.
 • Selectie van de oplossing met de meeste potentie.
 • Uitvoeren van snelle en frequente experimenten om de oplossing verder uit te bouwen op basis van waardevolle feedback.
 • Op een kwantitatieve manier de waarde van de oplossing voor de doelgroep meten.

Onderzoek op maat

 • In verschillende fases van de product- of dienstontwikkeling kan onderzoek in opdracht worden uitgevoerd, in verschillende modules en combinaties. Denk aan begeleiding en/of advies, opzet/ontwerp, uitvoer, verzamelen en analyseren van data, opleveren van rapportages of publicaties.

Potentieel in te zetten tools

 • Business Model Canvas
 • Value proposition
 • Medical Devices Regulation scan
 • User stories
 • Process mapping
 • MoSCoW prioritering
 • Requirements mapping