Fase 5: Implementatie - Duurzame implementatie van het product of de dienst

Met behulp van analyses en onderzoek brengen we de organisatie nog verder in kaart, om duurzame implementatie mogelijk te maken. ‘Wat behouden we omdat het al goed ingeregeld is en welke elementen ontbreken nog?’ Uiteindelijk zorgt een succesvolle samenwerking tussen mensen voor verandering. Denk aan zorgmedewerkers, IT-medewerkers en opleiders, maar bijvoorbeeld ook communicatiemedewerkers en projectmanagers. Samen met betrokkenen gaan we aan het werk om de implementatie succesvol te laten verlopen. Wanneer de implementatiefase is afgerond zetten de zorgorganisaties zelf op duurzame wijze het product of de dienst in, is onderhoud en dienstverlening rondom gebruik en installatie ingeregeld en is geborgd hoe nieuwe gebruikers worden opgeleid.

Belangrijkste stappen in deze fase

 • Proces begeleiding: Technologie efficiënt inkopen, implementatieplan maken en het implementatieproces begeleiden.
 • Duurzame borging in de praktijk.
 • Onderzoek ten behoeve van het aantonen van doeltreffendheid.

Potentieel in te zetten tools

 • Checklist onderhandelen
 • Stakeholder mapping
 • Checklist digital information strategy
 • Teamsamenstelling voor implementatie
 • Evidence-based implementatiestrategie

Mogelijk uit te voeren onderzoek

 • Meten implementation readiness
 • Monitor gebruik innovatie
 • Meten succes implementatiestrategie
 • Effectstudie
 • Single case studies
 • Ervaringsverhalen