Fase 1: Idee - Van complexiteit naar kans

Het doel is simpel: bouw de fundering van de 'uitdaging' door deze concreet en betekenisvol te maken. In deze fase zijn de juiste mensen en technieken daarom belangrijk om kansen te onderzoeken en identificeren.

Belangrijke stappen

 1. Strategische verkenning: Definieer de uitdaging of kans in relatie tot de eigen organisatie.
 2. Kansen in beeld brengen: Welke behoeften van cliënten en/of zorgverleners zijn onvoldoende vervuld? Inventariseer bestaande oplossingen in de markt en de frictie die daarmee wordt ervaren.
 3. Klantsegmenten bepalen: wie behoren hiertoe?

Potentieel in te zetten tools

 • Scoping Canvas
 • Environment Map
 • Customer journey
 • Interview guide
 • Legosessie

Mogelijk uit te voeren onderzoek

 • Interviews
 • Behoeftenonderzoek
 • Marktonderzoek
 • Quickscan (wetenschappelijke) literatuur
 • Focusgroep eindgebruikers