Fase 2: Behoefte - Van aanname naar valide behoefte

Door heel goed naar de wensen van de cliënt en zorgverlener te kijken, genereren we in deze fase essentiële inzichten. Want veel mooie initiatieven mislukken. Niet omdat ze niet functioneren, maar omdat ze aansluiten op niet-bestaande behoeften of behoeften die niet belangrijk genoeg zijn voor de desbetreffende cliënt.

Belangrijke stappen

 • Inleven in de cliënt, zorgverlener en het zorgproces.
 • De uitdaging/behoefte op een kwalitatieve wijze valideren.
 • Identificeren hoe groot de uitdaging/behoefte is, door middel van het uitvoeren van kwantitatief validatie-onderzoek.
 • Het klantsegment met de grootste behoefte vaststellen.

Potentieel in te zetten tools

 • Hackathon
 • Value proposition
 • Empathy Map
 • Persona Canvas
 • Draagvlakmeting
 • Idee-generatie tool
 • Value stream map
 • Stakeholderanalyse

Mogelijk uit te voeren onderzoek

 • Interviews
 • A/B tests initiële ideeën
 • Focusgroepen
 • Observaties einddoelgroep
 • Desk research: cijfers aard en grootte van het probleem
 • Desk research: wet- en regelgeving m.b.t. probleem
 • Review wetenschappelijke literatuur aard en omvang probleem