Academy Het Dorp

Ambitie: meer mogelijk maken met de inzet van technologie

Lees meer

Disclaimer

Gepubliceerd: januari 2017

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website:

  1. De inhoud van de website is door Academy Het Dorp met de grootste zorg samengesteld. Academy Het Dorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde;
  2. Academy Het Dorp garandeert niet of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel;
  3. Academy Het Dorp behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van de website op onderdelen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen van de website;
  4. Academy Het Dorp behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Academy Het Dorp niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;
  5. Academy Het Dorp is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;
  6. Academy Het Dorp behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;
  7. Op de inhoud van de webpagina’s van Academy Het Dorp en op het Academy Het Dorp-logo rusten auteursrechten;
  8. Op andere sites linken naar pagina’s op de Academy Het Dorp-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Academy Het Dorp niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat Academy Het Dorp toestemming verleende als dat niet het geval is.
  9. Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze worden gebruikt om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen;
  10. De gebruiker vrijwaart Academy Het Dorp, de werknemers van Academy Het Dorp, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en daaruit voortvloeiende kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.


Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar: info@academyhetdorp.nl.

Rendertime:0.052seconds(Logging enabled)