Achtergrond

Vernieuwingen van 1962 tot nu.

Lees meer

Achtergrond

“Je bent geen invalide, je bent een mens. Net zoals ieder ander.” Die gedachte lag in 1962 ten grondslag aan de opening van Het Dorp in Arnhem, de eerste woongemeenschap voor mensen met een beperking.

Een voorbeeld voor de hele wereld

De realisatie van Het Dorp in Arnhem, ruim 50 jaar geleden, was een grootse stap in de emancipatie van mensen met een beperking. Het Dorp werd wereldwijd een voorbeeld omdat de bewoners van Het Dorp werden gestimuleerd om hun eigen leven te organiseren en zelfstandig te leven. Dat uitgangspunt is nog steeds actueel.

Toen innovatief, nu weer

Er is vandaag de dag veel meer mogelijk met technologie. Maar vaak wordt die niet, of niet goed genoeg ingezet voor mensen met een beperking. Terwijl zoveel mensen juist door kleine technologische aanpassingen niet meer afhankelijk hoeven te zijn van anderen. Voor de Academy is het dan ook logisch om zich te vestigen in Het Dorp, de plek waar de emancipatie voor mensen met een beperking ooit begon. Het was toen innovatief en dat zal het nu weer zijn.

Ook is van belang dat technologische innovaties in een vroeg stadium getest kunnen worden en dat deze nieuwe oplossingen, bij een succesvol resultaat, gebruikt worden door mensen met een beperking, zodat ze bijdragen aan hun zelfstandigheid.

Eerste nieuwbouw

In het eerste gebouw komen 36 nieuwe zorgappartementen en het Innovations Lab. Dat wordt het innovatiecentrum waar Academy Het Dorp samen met mensen met een beperking technologische vernieuwingen onderzoekt. We verzamelen de uitdagingen waar mensen met een beperking voor staan, bedenken oplossingen en testen deze in het innovatiecentrum. Het centrum is open voor iedereen en bevindt zich midden tussen de bewoners van Het Dorp. De innovaties worden getest door de mensen met een beperking. Zij hebben dus een belangrijke rol in de Academy Het Dorp. Het draait om de mensen die nieuwe technologie gaan gebruiken: tijdens het onderzoek, de ontwikkeling en de uitrol van innovaties, na succes worden deze hulpmiddelen in gebruik genomen.

Over de initiatiefnemer

Siza, waar Het Dorp onderdeel van is, is initiatiefnemer van Academy Het Dorp. Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot en met begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2.500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3.500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. Meer informatie: www.siza.nl.

Rendertime:0.043seconds(Logging enabled)